Miljoenen voor stedelijke vernieuwing - Radio 350
Nu op Radio 350
14:00 - 18:00 uur
Radio 350 Sport
Playing
Straks
18:00 - 23:00 uur
350 Hits
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Miljoenen voor stedelijke vernieuwing

Geplaatst op: 15-08-2005 |


NIJVERDAL/RIJSSEN - De gemeenten Hellendoorn en Rijssen-Holten krijgen elk bijna een miljoen euro ter verbetering van het wonen en de woonomgeving in hun ‘stedelijke’ gebieden. Het geld moet worden besteed aan projecten in de periode 2005-2010.

In het kader van de ISV (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing)-regeling stellen rijks- en provinciale overheid de komende vijf jaren in totaal 10,5 miljoen euro beschikbaar aan zeven Overijsselse gemeenten. Voor Rijssen-Holten en Hellendoorn gaat het respectievelijk om 985.840 en 871.811 euro. Het gaat daarbij om bedragen die zijn toegekend op basis van door de gemeenten ingediende projecten.

Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel vinden dat het woningbouwtempo in de provincie omhoog moet en in plattelandsgemeenten zo snel mogelijk voldoende geschikte woonruimte voor de zogenoemde starters op de woningmarkt en senioren moet komen. Ook aan het behoud en verbeteren van de leefbaarheid in wijken wordt hoge prioriteit toegekend. In dat kader wordt vooral gekeken naar het saneren dan wel verplaatsen van hinderlijke bedrijvigheid uit woongebieden en het opnieuw inrichten van woonwijken.

Een voorlichtster van de gemeente Hellendoorn geeft aan dat de ISV-gelden bestemd zijn voor uiteenlopende projecten als de wijkontwikkelingsplannen voor De Blokken en Groot Lochter in Nijverdal, huisvesting van starters en senioren (in combinatie met het realiseren van socioruimtes), aanbrengen van gevelisolatie bij een aantal woningen tot het subsidiëren van de aanschaf van zonneboilers door huiseigenaren.

Rijssen-Holten heeft aangegeven deze gelden met name te willen besteden aan het opknappen van wooncomplexen en de openbare ruimte in wijken in Rijssen-Zuid. Die werkzaamheden worden gecombineerd met de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels voor regen- en afvalwater. Deze maatregel moet toekomstige overstromingen in de Reggestad helpen voorkomen.

Verder moet de bestaande bebouwing in het centrum en de stationsomgeving van Rijssen worden uitgebreid en verbeterd door het saneren en herontwikkelen van het terrein van het voormalige transportbedrijf Hesselman aan de Schoolstraat. Ook in Rijssen en Holten worden ISV-gelden gebruikt voor een betere geluidsisolatie van woningen. Voor de geplande verandering van bedrijventerrein De Kol in Holten wordt eveneens geld opzij gelegd.


Ga terug...