Ook buitenplaats Oosterhof beschermd - Radio 350

Ook buitenplaats Oosterhof beschermd

Geplaatst op: 24-08-2005 |


RIJSSEN - Ook de ‘ buitenplaats’ van havezathe De Oosterhof wordt een rijksmonument. De Kasteellaan en het gebied dat omsloten wordt door de Oosterhofweg, de Albertsdijk en de Wethouder H.H. Korteboslaan krijgen zo van rijkswege een beschermde status.

De Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft het voorstel gedaan om de beschermde status van De Oosterhof uit te breiden. Die beperkt zich nu tot de havezathe zelf. Het college van Burgemeester en Wethouders staat er positief tegenover, maar uiteindelijk is het de raad die beslist of de gemeente instemt met de aanwijzing van de historische buitenplaats als rijksmonument. Inmiddels geldt een ‘voorbescherming’ voor het gebied om ongewenste veranderingen tegen te gaan, in afwachting van de definitieve aanwijzing van het gebied. Van de gemeenteraad wordt vóór eind september een reactie verwacht.

Zowel de Stichting Havezathe De Oosterhof (die de havezathe van de gemeente huurt) als grondeigenaar Essent en pachter G. Vosman zijn inmiddels door de gemeente ingelicht over het plan om de buitenplaats als rijksmonument aan te wijzen. Zij kregen enkele weken de tijd om er bezwaar tegen te maken, maar hebben daarvan geen gebruik gemaakt.

Secretaris B.G. Heutink zegt in een reactie dat de Stichting Havezathe De Oosterhof ‘in grote lijnen’ instemt met het voornemen de directe omgeving van het kasteel tot rijksmonument te verklaren. ‘Een goede zaak, al staan we er als stichting verder buiten. Onze taak beperkt zich tot het gebouw’, zegt Heutink er verder over.

De huidige aanblik van De Oosterhof dateert goeddeels uit de achttiende eeuw, toen de havezathe een grondige verbouwing onderging. De geschiedenis van het kasteel gaat echter veel verder terug, want De Oosterhof wordt al genoemd in een verkoopakte uit 1334.

Musea

De Oosterhof werd tot 1937 bewoond door diverse adellijke families. In 1960 kocht de gemeente Rijssen de inmiddels erg vervallen havezahte op en restaureert die. In het gebouw was een tijdlang een opleidingscentrum voor kraamverzorgsters gevestigd. Tegenwoordig is het het onderkomen van het Rijssens Museum en het Brandweermuseum (in het linker bouwhuis), de soos van de Kring Werkgevers Rijssen en er is een architectectenbureau gevestigd in het rechter bouwhuis. De fraai aangelegde tuin bij De Oosterhof is vrij toegankelijk.

Aan het gebouw zelf wordt, 35 jaar na de grote restauratie, geregeld groot onderhoud gepleegd. Dit jaar zijn het dak en de ballustrade aan de achterzijde van het gebouw vernieuwd.


Ga terug...