Medisch centrum weer stap dichterbij - Radio 350

Medisch centrum weer stap dichterbij

Geplaatst op: 29-08-2005 |


RIJSSEN - Bouwondernemer Dik Wessels gaat een belangrijke rol spelen bij de totstandkoming van het Medisch Centrum Rijssen. Hij treedt als projectontwikkelaar op. Het MCR huisvest straks onder anderen huisartsen, fysiotherapeuten, een logopediste en de thuiszorg.

Wessels zet zich persoonlijk in voor de totstandkoming van het Medisch Centrum Rijssen. Niet alleen als projectontwikkelaar, maar de Rijssense ondernemer heeft ook toegezegd dat hij voor betaalbare huren wil zorgen. Het MCR komt definitief op het voormalige Sion-terrein aan de Wijnand Zeeuwstraat. De werkgroep die in opdracht van de gemeente en onder leiding van het vroegere Tweede Kamerlid Flip Buurmeijer de haalbaarheid van het MCR onderzocht, heeft ook wel naar andere locaties gekeken. Maar het Sion-terrein bleek toch de beste plek.

De ingestelde werkgroep kwam ook tot de conclusie dat het MCR beslist haalbaar is, zeker nu Wessels zich er voor gaat inzetten. De dertien (!) deelnemende partijen huren straks van Wessels en hoeven dus zelf niet in de bouw van het MCR te investeren.

De eindrapportage ligt inmiddels bij de gemeente, waar verheugd wordt gereageerd.

Burgemeester Bort Koelewijn spreekt van ‘een wenkend perspectief’, vooral door Wessels’ toezegging. ‘Hij hecht erg aan de vestiging van het medisch centrum’, aldus Koelewijn die benadrukt dat de rol van de gemeente bij de totstandkoming van het MCR ‘heel bescheiden’ is.

Het haalbaarheidsonderzoek kwam er op initiatief van de gemeente die ook Buurmeijer heeft gevraagd de plannen voor het medisch centrum aan de Wijnand Zeeuwstraat verder uit te werken.

Nog een jaar

‘De gemeente betaalt niet mee’, benadrukt burgemeester Koelewijn. Wel krijgt Buurmeijer alle mogelijke medewerking - ‘ambtelijke ondersteuning - bij zijn verdere werkzaamheden. Buurmeijer is bereid nog een jaar verder te werken aan de totstandkoming van het MCR. In november moet de politiek ‘groen licht’ geven voor een medisch centrum van pakweg 3300 vierkante meter.

Het gaat dan nog niet op de planologische procedure, want daarmee wordt pas tussen maart en mei volgend jaar begonnen. In mei worden ook de contracten met alle deelnemende partijen definitief afgesloten.

In het MCR komen twee huisartsenpraktijken, die van Van der Burg-De Jongh van Hoof en Schreuder-Steijsiger. Ook de praktijken voor fysiotherapie aan de Haarstraat en de Koninginneweg met in totaal zes fysiotherapeuten, de Rijssense Apotheek en de logopediepraktijk aan de Haarstraat.

Verder huren Thuiszorg Noordwest Twente, zorgorganisatie Reggeland, het maatschappelijk werk en Adhesie straks ruimtes in het MCR, waar ook het zorgloket van de gemeente Rijssen-Holten moet komen.

Het Deventer Ziekenhuis en de Ziekenhuisgroep Twente (Twenteborg, Almelo) krijgen een lokale post in het medisch centrum


Ga terug...