Socuwe en kerk starten jeugdsoos - Radio 350

Socuwe en kerk starten jeugdsoos

Geplaatst op: 08-09-2005 |


HOLTEN - Sociaal Cultureel Werk (Socuwe) en de hervormde kerk hebben plannen de handen ineen te slaan en een jeugdsoos te beginnen voor jongeren van 14 tot en met 16 jaar. De kelder van verenigingsgebouw Irene zou dan als eerste ontmoetingsplaats dienst kunnen doen.

Jongerenwerk is in Holten al jaren een heet hangijzer. Al zes jaar, sinds de teloorgang van het Paalhuus en Stichting De Schure waar de jongeren tot dan terecht konden, ijvert Socuwe voor opvang van Holtense (hang)jongeren. Door de gemeentelijke herindeling, huisvestingsproblemen, ziekte van een wethouder en het ontstaan van een tweedeling in de groep jongeren, werd de komst van een plek voor de Holtense jongeren steeds uitgesteld.

Voor de vakantie vond de gemeente Rijssen-Holten een tijdelijke plek voor de jongeren in de gymzaal aan de Tuinstraat. Door onenigheid tussen Elixer, het bureau dat de jongerenwerker gaat leveren, en Socuwe over wel of niet blowen (Elixer wil het gedogen, Socuwe niet) moest de gemeente een keuze maken tussen beide partijen. Zij koos voor Elixer, waardoor Socuwe uiteindelijk nog met lege handen kwam te staan.

‘We werden benaderd door de pastoraal medewerker van de hervormde kerk of we niet samen wat konden betekenen voor het jongerenwerk’, aldus Inge Scharrenberg, namens Socuwe. Een eerste kennismakingsgesprek tussen de twee partijen heeft inmiddels plaatsgevonden. ‘Het is allemaal nog heel pril. Het moet gek gaan, wil het helemaal niets worden, maar wat we gaan doen en wanneer, dat is nog helemaal niet duidelijk’, zegt Scharrenberg. ‘We willen kijken of en zo ja, wat we kunnen doen aan jongerenwerk in Holten’, aldus Douwe Visser, voorzitter van de kerkenraad van de hervormde gemeente Holten.

Wat wel duidelijk is, is dat het een jongerensoos voor jongeren van 14 tot en met 16 jaar moet worden. ‘We hadden al jongerenwerk tot zestien jaar, maar jongeren van 15 en 16 voelen zich niet thuis tussen 12- en 13-jarigen en die trekken wij veel. Het zou mooi zijn als we een aparte groep voor 14- tot en met 16 jarigen kunnen krijgen’, aldus Scharrenberg.

Het is niet de bedoeling een soos met een kerkelijke grondslag te beginnen. ‘Het kan best aan de orde komen, maar het is geen doelstelling’, aldus Scharrenberg.

In het programmaboekje van De Boschkamp roept Socuwe jongeren die het leuk vinden om op de hoogte gehouden te worden of actief mee willen denken op om contact op te nemen met Els Visser (hervormde gemeente) of Inge Scharrenberg (Socuwe). ‘We willen zorgvuldig bekijken waar behoefte aan is en wat de kerk dan te bieden heeft’, aldus de voorzitter Visser.


Ga terug...