Extra inkomsten gemeente - Radio 350

Extra inkomsten gemeente

Geplaatst op: 08-09-2005 |


HOLTEN - De bezuinigingen op De Kol en het Holtense Kulturhus zijn volgend jaar volledig van de baan. Door de verkoop van aandelen die het waterbedrijf WMO, inmiddels Vitens, bezat in het bedrijf Wavin is de gemeentebegroting 2006 van Rijssen-Holten alsnog sluitend gemaakt. Een verrassende wending: er is nu zelfs nog geld over.

Bij de gemeente zagen ze zich geconfronteerd met een begrotingsgat van 450.000 euro. Maar omdat een begroting nu eenmaal sluitend gemaakt moet worden, waren bezuinigingsmaatregelen onontkoombaar. Het geld moest maar ‘weggesneden’ worden bij de strategische projecten van de gemeente. De raad ging akkoord, maar stelde wel als voorwaarde dat de verkeersplannen in Rijssen (meer tunnels) en Holten (het verkeersstructuurplan) gespaard moesten blijven. Bleven over: het omvormen van bedrijventerrein De Kol tot woongebied én het kulturhus, beide in Holten.

Goed nieuws dus voor de Holtenaren die met het doorgaan van al deze strategische projecten volgend jaar driemaal in de prijzen vallen. En wethouder Willem ter Schure van Financiën is eventjes een gelukkig mens.

‘We keken tegen een fors tekort aan. Structureel kwamen we volgend jaar 83.000 euro tekort en incidenteel 90 mille. Voeg daarbij de negatieve gevolgen van de mei-circulaire van het Rijk, dan zit je op 450.000 euro in de min’, legt Ter Schure uit. Het verhogen van de onroerende-zaakbelasting met 1 procent bovenop het inflatiepercentage, aangevuld met onder meer de bevriezing van het WVG-budget, zorgde er voor dat het tekort al enigszins terugliep. De opbrengst van de WMO-aandelen in Wavin deed de rest, al is de herwaardering van de aandelen van de gemeente in Vitens ook winstgevend gebleken.

Al met al is er geen sprake meer van een tekort van 4,5 ton maar van een voordeeltje van 22.000 euro. De gemeenteraad mag zich echter niet rijk rekenen, zegt Ter Schure. ‘We hebben al afgesproken dat we een eventueel overschot op de begroting doorschuiven naar 2007.’

Het is volgens de wethouder niet alleen zo dat het kulturhuis volgend jaar gerealiseerd kan worden, maar ook het jaarlijkse exploitatietekort kan omlaag door de WMO-meevaller.

De gemeenteraad van Rijssen-Holten moet nog wel instemmen met het voorstel om deze meevaller te gebruiken voor het kulturhus en De Kol. Het college wil ook de volière van het Volkspark opknappen en geld uittrekken voor de muziekschool Rijssen. Daar was eerder geen geld voor.


Ga terug...