Aanpak regenwater gaat diep de grond in - Radio 350

Aanpak regenwater gaat diep de grond in

Geplaatst op: 13-09-2005 |RIJSSEN - Een voor Nederland nieuw systeem wordt in Rijssen aangelegd om overtollig regenwater op te kunnen vangen. In de hoger gelegen Zuiderstraat komt een put van zo’n vijftig meter diep. De nieuwe plannen zijn zo’n 30 procent goedkoper dan de eerdere voorstellen.

Het nieuwe systeem maakt deel uit van het plan om Rijssen ‘waterdicht’ te maken. In de zomer van 2002 werd de Reggestad immers kort achter elkaar getroffen door zware hoosbuien, waardoor lager gelegen delen van de stad meer dan eens blank kwamen te staan.

Dat nooit meer, was de gedachte achter een uitgebreid plan om wateroverlast in de toekomst te voorkomen. Ondergrondse en bovengrondse opvangbassins, betere afvoeren en afkoppeling van het regenwater van het riool moeten ervoor zorgen dat de Rijssenaren te allen tijde droge voeten houden

Het nieuwe plan in de Zuiderstraat heeft met de afkoppeling te maken. In het kort komt dat erop neer dat gepoogd wordt zoveel mogelijk regenwater niet in het riool terecht te laten komen, maar in ondergrondse bezinkbassins.

Gerard ten Bolscher, projectleider riolering van de gemeente Rijssen-Holten, omschrijft de nieuwe variant hiervan als ‘ambitieus’. Het systeem, dat ontworpen is door ingenieursbedrijf IF Technology, zoekt de ondergrondse opvang van regenwater namelijk niet in de breedte, maar in de diepte. In de Zuiderstraat wordt een put van zo’n vijftig meter diep geboord. ‘Deze put heeft een diameter van zo’n tachtig centimeter. Hierin komt een buis van dertig centimeter doorsnee te staan. Daaromheen komt nog eens filterzand, dat ook veel water kan opnemen.’

Naast de put komen drie ondiepere infiltratieputten, want de vijftig meter diepe put is in principe alleen bedoeld voor zeer hevige buien. De ondiepe putten komen te liggen op de hoeken van de Zuiderstraat met de Teunis Lodderstraat, Korenstraat en Wijnand Zeeuwstraat. ‘Normaal gesproken zal het regenwater in deze ondiepe bassins vloeien’, vertelt Ten Bolscher. ‘Het eerste regenwater is het smerigst en daarin zit bovendien ook nog eens het vuil van de straat. Dat belandt dan ook niet in het grondwater. Maar mocht het heel erg gaan regenen, dan gaat het overtollige water dus deze put in.’

Door de nieuwe aanpak hoeft niet de hele straat eruit gehaald te worden, maar kunnen de werkzaamheden tot een paar plekken beperkt blijven. Hierdoor worden de kosten flink gedrukt. De werkzaamheden duren tot half oktober.


Ga terug...