Commissie steunt  verhuizing sportclubs - Radio 350

Commissie steunt verhuizing sportclubs

Geplaatst op: 13-09-2005 |

SGP ‘principieel’ tegen...

RIJSSEN/HOLTEN - De meerderheid van de Rijssense politiek vindt dat het plan voor het opdoeken van sportpark Meermanskamp en gelijktijdige uitbreiding van sportpark ’t Vletgoor in Holten verder moet worden onderzocht. Alleen de SGP is om principiële reden tegen dit plan.

De raadscommissie Maatschappelijke Dienstverlening had gisteravond een uurtje nodig om in grote lijnen te kunnen instemmen met een vervolgonderzoek van het ‘Netwerkplan Sport’. In dit door de Sportraad Rijssen ondersteunde plan gaat het om het verplaatsen van de sportactiviteiten van Meermanskamp (Valkenweg) naar ’t Vletgoor (Dorperdijk). Op dit sportpark aan de zuidwestkant van Holten moeten ook enkele andere verenigingen een nieuwe locatie krijgen, zoals de Hockeyclub Holten, skeelerverenigingen uit Rijssen en Holten en hondenvereniging De Bergspeurders.

Het is de bedoeling dat op Meermanskamp, dat tegen de Holterberg is gelegen, op termijn luxe woningen worden gebouwd. De opbrengst van de grondverkoop is bestemd voor de uitbreiding van ’t Vletgoor. Vooruitlopend hierop wordt reeds een kunstgrasveld voor de hockeyclub aangelegd. Dit is noodzakelijk daar deze vereniging van de landelijke bond niet langer dispensatie krijgt om nog competitieduels op natuurgras te spelen.

Nadrukkelijk wordt gesteld dat de eventuele aanleg van een kunstgrasveld (kosten maximaal 300.000 euro) de toekomstige indeling van ’t Vletgoor ‘niet mag frustreren’. Zoals de vlag er nu bij hangt komt dat kunstgrasveld op het terrein van de volkstuindersvereniging, die dan elders in Holten een andere locatie moet krijgen.

Alle fracties concludeerden enigszins teleurgesteld dat het draagvlak voor de plannen onder de betrokken sportverenigingen niet erg groot is. Toch schaart een commissiemeerderheid zich achter de mening van de Sportraad Rijssen. Dit overkoepelende orgaan stelt namelijk nadrukkelijk dat er met de nodige mitsen en maren wel voldoende draagvlak is om ‘deze eenmalige kans’ te verzilveren.

De PvdA wil in de raadscommissie Grondgebied discussiëren over de door haar geopperde mogelijkheid niet ’t Vletgoor uit te breiden, maar in de directe omgeving van zwembad Twenhaarsveld (Landuwerweg) één en ander te ontwikkelen. VVD en GemeenteBelang gaven op voorhand al aan daarvoor niets te voelen.

De SGP keerde zich tegen het plan, deels om het geringe draagvlak bij de clubs, deels omdat deze partij op zondag spelende verenigingen (hockeyclub) principieel niet financieel wil ondersteunen. De ChristenUnie meldde bij mondde van J. Tijhof te vinden dat voor een grote club als de Skeelervereniging Rijssen een oplossing (skeelerbaan) in de eigen stad moet worden gevonden. Die mening was ook de SGP toegedaan.


Ga terug...