Subsidie voor evenementen - Radio 350

Subsidie voor evenementen

Geplaatst op: 21-09-2005 |


Rijssen-Holten. De organisatoren van evenementen die denken bij te dragen aan een duidelijk positief beeld of imagoverbetering van de gemeente, kunnen voor 1 december subsidie aanvragen bij de gemeente. Het gaat om evenementen die voor 2006 gepland staan.

Er zijn wel een aantal voorwaarden voor het ontvangen van de subsidie. Zo mag het evenement geen commercieel karakter hebben. Verder moet het openbaar toegankelijk zijn, moet het naar de smaak van de gemeente maatschappelijk onomstreden zijn en moet het een promotionele meerwaarde voor de gemeente hebben. Daarbij is het van belang dat men zich onderscheidt ten opzichte van andere gemeenten. Als aan die voorwaarden wordt voldaan wordt gekeken hoeveel geld er beschikbaar is voor de organisatie.

Daarbij is het van belang in welke mate de gemeente op de kaart wordt gezet, hoeveel publiciteit het oplevert, tot in hoeverre de gemeenschap er bij wordt betrokken en of het evenement zich afspeelt binnen de gemeentegrenzen.


Ga terug...