Streep door plannen Maïsweg bij Holten - Radio 350

Streep door plannen Maïsweg bij Holten

Geplaatst op: 24-09-2005 |


HOLTEN - De Maïsweg is van tafel.

Gebrek aan politieke steun en een negatief onderzoeksadvies nekken de voorgenomen randweg ten zuiden van Holten. Burgemeester en Wethouders kiezen nu voor ‘slechts’ het Wansinktracé, het Zilverzandtracé en een knip in de Dorpsstraat.

Uit het onderzoek van bureau DHV naar rand en rondwegen om Holten bleek dat zowel de zuidelijke rondweg (van N332 naar de Oranjestraat) als de Maïsweg (de verbinding tussen de Larenseweg en de Oranjestraat) niet het gewenste resultaat opleveren. Beide wegen zorgen nauwelijks voor minder verkeer over de Dorpsstraat, trekken verkeer aan vanaf de A1, zijn zeer belastend voor het landschap en veel duurder dan de noordelijke variant. Al jarenlang wordt er in Holten heftig geprotesteerd tegen de Maïsweg. Vorig jaar bood het comité ‘Maïsweg weg ermee’ het college een petitie tegen de weg aan.

De eerste fase van de plannen die de verkeersproblemen rondom Holten moeten oplossen: een knip in de Dorpsstraat, het Wansinktracé (verbinding van de Oranjestraat naar de H.J. Wansinkstraat) en het Zilverzandtracé (verbinding tussen de rotonde in de Rijssenseweg en de Drostenstraat), moet tussen 2006 en 2008 worden uitgevoerd. Een lange-termijnoplossing, na 2010, voor de noordzijde van het dorp, wil het college pas vaststellen na verder overleg met het Rijk, de provincie Overijssel en de Regio Twente.

De knip in de Dorpsstraat moet ervoor zorgen dat zo min mogelijk verkeer via deze straat het centrum van Holten doorsnijdt. Dat centrum moet aantrekkelijker worden en daarbij is veel verkeer ongewenst. Ook gaven inwoners van Holten in een enquête aan de Dorpsstraat als onveilig te ervaren. Voor het verkeer dat dan niet langer gebruik kan maken van de doorgaande route over de Dorpsstraat wordt het Wansinktracé aangelegd. Het Zilverzandtracé moet sluipverkeer via de Kolweg voorkomen door verkeer dat in de huidige situatie vanaf Rijssen over de Oranjestraat en Dorpsstraat richting de Deventerweg rijdt een alternatieve route bieden.

Het college stelde wel een aantal voorwaarden voor de aanleg van het Wansink- en Zilverzandtracé. Zij wil dat op beide tracés een goede verkeersveiligheid gewaarborgd is en dat een verkeersaantrekkende werking wordt voorkomen. Er moeten maatregelen worden genomen om overlast, waaronder geluidsoverlast, te voorkomen of te verhelpen.


Ga terug...