Diploma voor laatste ‘oudkomers’ - Radio 350

Diploma voor laatste ‘oudkomers’

Geplaatst op: 03-10-2005 |RIJSSEN - Gisteren hebben achttien ‘oudkomers’ uit de gemeente Rijssen-Holten hun inburgeringsdimploma ontvangen. ‘Oudkomers’ zijn leden van etnische minderheidsgroepen die achttien jaar of ouder zijn, langere tijd in Nederland wonen, een taalachterstand hebben en buiten Nederland zijn geboren.

Die groep is de laatste omdat volgend jaar de nieuwe Wet Inburgering Nederland van kracht gaat. Iedereen, nieuwkomers en oudkomers, is dan verplicht een inburgeringstraject te volgen. Nu gebeurde dit vrijwillig.

Burgemeester B. Koelewijn reikte de diploma’s uit. Degenen die het huidige traject hebben afgerond krijgen van de gemeente een bonus. Anderen die een niveauverbetering hebben behaald, ontvangen een extra bonus die kan oplopen tot 300 euro. Naast het taalonderwijs kregen de deelnemers training in het toegang krijgen tot werk en beroepsonderwijs, opvoedingsondersteuning en sociale activering.

Het traject werd gevolgd bij het ROC van Twente, educatief centrum Rijssen, en ging in 2003 van start.


Ga terug...