Voorrang gemeente bij aankoop De Kol - Radio 350

Voorrang gemeente bij aankoop De Kol

Geplaatst op: 03-10-2005 |HOLTEN - Eigenaren van grond op een deel van het bedrijventerrein De Kol die hun bezit willen verkopen, moeten die percelen vanaf afgelopen dinsdag eerst te koop aanbieden aan de gemeente Rijssen-Holten. Burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten hebben de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) van toepassing verklaard op deze gronden.

Het gebied waarop het voorkeursrecht van toepassing is, wordt globaal begrensd door de Industriestraat, Weverstraat, Hoffesstraat, Lageweg en de noordelijk van het gebied gelegen spoorlijn.

Het betreft een oppervlakte van ongeveer vijf hectare. De gronden zijn in eigendom bij zeven verschillende eigenaren, waarvan Hogeslag en Udema de belangrijkste zijn. Met de eigenaren wordt op termijn gesproken over mogelijke alternatieven, zoals een bedrijfsverplaatsing.

Het bedrijventerrein De Kol heeft een totale oppervlakte van circa veertien hectare. Een deel is al in eigendom bij de gemeente. Het gaat om de gronden van de bedrijven Nido, Waterloo en Vlogtman. Met Enkco heeft de gemeente afspraken.

Rijssen-Holten wil op termijn woningen bouwen op De Kol. Door de vestiging van het voorkeursrecht wil de gemeente de regie houden op de ontwikkelingen in dit gebied. Volgens burgemeester B. Koelewijn zijn op De Kol al projectontwikkelaren actief, reden waarom besloten is de WVG van toepassing te verklaren.

Het besluit van het college van B en W is acht weken geldig. Binnen die termijn dient de gemeenteraad het besluit te bekrachtigen, waarna het voor een periode van 2 jaar van kracht blijft.


Ga terug...