Ook Rijssen krijgt landschapsplan - Radio 350

Ook Rijssen krijgt landschapsplan

Geplaatst op: 03-10-2005 |


RIJSSEN - Met een landschapsontwikkelingsplan wil de gemeente de ontwikkelingen in het buitengebied van Rijssen in kaart brengen én verder sturen. Dat is nodig, omdat de reconstructie van het agrarisch gebied de komende jaren voor grote veranderingen gaat zorgen. Veel boeren beëindigen hun bedrijf en dat heeft niet alleen gevolgen voor het onderhoud van het gebied, maar zeker ook voor het landschappelijk aanzicht.

Holten kreeg zeven jaar geleden al zo’n landschapsontwikkelingsplan en nu is dus Rijssen aan de beurt. ‘De reconstructie heeft gezorgd voor een stroomversnelling in het buitengebied’, constateert wethouder W. Stegeman van Ruimtelijke Ordening. Van de rood-voor-rood regeling van de provincie, het ‘inruilen’ van bedrijfsgebouwen voor woningen, kan alleen met een goede onderbouwing gebruik worden gemaakt. Het landschapsontwikkelingsplan moet die onderbouwing geven. Stegeman: ‘Verder moet er een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied komen en daarbij kunnen we het landschapsplan goed gebruiken.’

Waar andere Twentse gemeenten streven naar samenwerking, laat Rijssen-Holten die liggen. Doelbewust, want het zoeken naar samenwerking kost de gemeente teveel tijd. Er gaat gauw een half jaar mee heen en daarmee gaat een aantrekkelijke subsidie van de provincie verloren. De subsidieaanvraag moet namelijk voor de jaarwisseling binnen zijn.

Rijssen-Holten maakt nu aanspraak op een subsidie die de helft bedraagt van de kosten voor het opstellen van het landschapsontwikkelingsplan. Samenwerking met één of meer buurgemeenten zou betekenen dat de provincie driekwart van die kosten voor haar rekening neemt. Er had bijvoorbeeld aansluiting gezocht kunnen worden bij de Hof van Twente die samen met Haaksbergen een plan aan het opstellen is. De gemeente Rijssen-Holten wil echter niet het risico nemen dat de deadline niet wordt gehaald.


Ga terug...