Bouwen in De Liezen raakt achterop - Radio 350

Bouwen in De Liezen raakt achterop

Geplaatst op: 03-10-2005 |


HOLTEN - Woningbouw op De Kol lijkt plots dichterbij dan woningbouw in het plan De Liezen. In de gesprekken met ontwikkelaren in De Liezen wordt, ondanks eerdere optimistische geluiden, geen voortgang geboekt. Op De Kol kan het binnen vier jaar tot woningbouw komen.

Zoals vrijdag bericht heeft de gemeente de Wet Voorkeursrecht Gemeenten van toepassing verklaard voor een deel van De Kol. Dat is amper een jaar nadat de ontwikkeling op De Kol in feite op een laag pitje was gezet. Vanwege ontbrekende financiën zou de ombouw van bedrijventerrein tot woonwijk de eerstkomende tien jaar toch niet aangepakt kunnen worden. Plan De Liezen kreeg voorrang.

De situatie lijkt nu geheel veranderd. Volgens wethouder W. Stegeman omdat ‘actuele ontwikkelingen’ een snelle actie van de gemeente op De Kol noodzakelijk maakte. Welke ontwikkelingen, daarover wijdt Stegeman niet uit. Tegelijk blijkt dat ontwikkeling van het plan De Liezen een probleem blijft. Ook daar is sinds april het voorkeursrecht gemeenten van toepassing, omdat de gemeente duidelijk wil krijgen hoe het juridisch geregeld is met het grondbezit in het gebied. Kennelijk bood dat inzicht de gemeente geen aanknopingspunten om de projectontwikkelaren Rotij en Mega buiten spel te zetten.

Het voorkeursrecht op De Kol betekent overigens niet dat de gemeente daar direct ook daadwerkelijk aankopen doet. Wanneer de gemeenteraad instemt met de vestiging van het voorkeursrecht, dan geldt dat voor een periode van twee jaar, met de mogelijkheid deze periode te verlengen met nog eens twee jaar.

Dat betekent dat de gemeente Rijssen-Holten, wanneer ze de regie wil hebben op de planontwikkeling op De Kol, binnen vier jaar tot aankopen moet overgaan. Of daarvoor nu wel de benodigde financiële middelen aanwezig zijn is onduidelijk. De gemeente heeft overigens al de nodige grond (Nido, Waterloo en Vlogtman). Op De Liezen, vijftien hectare groot, heeft de gemeente helemaal geen grond.


Ga terug...