Roezemoes wordt professioneler - Radio 350

Roezemoes wordt professioneler

Geplaatst op: 06-10-2005 |Steeds meer peuterspeelzalen stappen in de professionaliseringstrein. Zo ook peuterspeelzaal Roezemoes in Rijssen. De veranderingen voltrokken zich vooral op de achtergrond, maar daar komt binnenkort verandering in. Over de evolutie van een peuterspeelzaal.

RIJSSEN

Gediplomeerde leidsters en een professionele administratie, dat zijn de concrete veranderingen die zich door de professionalisering bij Roezemoes hebben voltrokken, maar op de achtergrond voltrok zich een ware revolutie.

In juli 2004 namen de leidsters van Roezemoes, die de avondopleiding SPW hadden gevolgd, hun diploma in ontvangst. ‘En daarmee stagneerde ook de professionalisering, want om professionele leidsters in dienst te kunnen nemen, heb je ook een professionele organisatie nodig’, aldus Inge Hiddink, coördinator peuterspeelzaalwerk Rijssen-Holten.

Daarom ondernam de gemeente Rijssen-Holten actie. Hiddink werd aangetrokken als coördinator peuterspeelzaalwerk en Roezemoes kreeg financiële middelen om een degelijke en professionele organisatie op te zetten. ‘Het was een hele klus, maar het is gelukt. We hebben een klein bestuur van drie personen, dat op afstand de grote lijnen bepaalt. Voor de dagelijkse gang van zaken is er de coördinator’, zegt Hiddink.

In april, mei en juni werd de sollicitatieprocedure voor de betaalde leidsters afgerond. ‘Per 1 september staan voor elke groep een betaalde leidster en een vrijwilliger, waarbij de betaalde kracht verantwoordelijk is. Een hele overgang, want vroeger waren beide leidsters vrijwilliger en gelijkwaardig’, aldus Hiddink.

Door de professionalisering kan Roezemoes volgend jaar heel gericht bezig met de voor- en vroegschoolse educatie. ‘Er wordt gewerkt in thema’s, zodat makkelijker te constateren is welke peuter extra aandacht nodig heeft. We zullen veel nadrukkelijker samenwerken met de basisscholen via een overdrachtsformulier. Op dat formulier staat een observatie van de ontwikkeling van het kind, waardoor de basisschool niet helemaal opnieuw hoeft te beginnen. Verder worden er nauwe contacten onderhouden met Ouder-Kindzorg, het vroegere consultatiebureau’, aldus Hiddink. In de toekomst verandert geleidelijk nog meer. Hiddink: ‘Over de aanschaf van speelgoed wordt meer nagedacht. Wat draagt het bij aan de ontwikkeling van het kind? Lokalen worden ergonomisch ingericht. Maar op een peuterspeelzaal blijft het toch vooral spelen, spelen, spelen.’


Ga terug...