Geen halt voor hardrijders Plein ’40-’45 - Radio 350

Geen halt voor hardrijders Plein ’40-’45

Geplaatst op: 08-10-2005 |


RIJSSEN - De verbindingsweg vanaf het Plein 1940-1945 naar de parkeerplaats van supermarkt Albert Heijn aan de Watermolen wordt niet afgesloten. Buurtvereniging De Stoomgéste had daarom gevraagd om hardrijders en sluipverkeer letterlijk de pas af te snijden.

Het college van Burgemeester en Wethouders vindt het afsluiten van de verbindingsweg niet nodig. Een week lang is er een passantentelling geweest die geen verontrustend resultaat had. Honderd auto’s en fietsers werden geteld vanaf Plein 1940-1945 naar de parkeerplaats van de supermarkt, en vierhonderd in omgekeerde richting. Geen verontrustend aantal, aldus het college. Vooral niet omdat er een ‘piek’ werd vastgesteld op zaterdag. Dan wordt er gewinkeld, luidt de conclusie, en van sluipverkeer is nauwelijks of niet sprake.

Dat er te hard gereden wordt, is vers twee. Het college wil wel snelheidsremmende maatregelen nemen, zoals een verkeersdrempel. Volgend jaar is daar echter geen geld voor. De gemeente treft snelheidsremmende maatregelen doorgaans in combinatie met groot onderhoud van wegen. Daarvan is volgend jaar geen sprake. Buurtvereniging De Stoomgéste moet daarom nog een geruime tijd wachten op maatregelen tegen te hard rijdende automobilisten.


Ga terug...