Tevreden over openheid welstandseisen - Radio 350

Tevreden over openheid welstandseisen

Geplaatst op: 15-10-2005 |RIJSSEN - De welstandscommissie is tevreden over de nieuwe werkwijze waarbij meer openheid wordt betracht. Niet alleen ten aanzien van de criteria die de commissie hanteert, maar ook omdat veel aspirant-bouwer gebruik maken van het spreekuur. Dat voorkomt bezwaren achteraf.


Meer en sneller duidelijkheid en minder bezwaren achteraf. Dat waren de uitgangspunten bij het opstellen van een eigen, gemeentelijk welstandsbeleid. Tot voor kort was niet echt duidelijk welke welstandseisen precies werden gehanteerd. Dat leidde dan ook vaak tot speculaties over willekeur: wat de één wel mag, mag de ander weer niet. Met als gevolg dat er regelmatig bezwaar werd gemaakt tegen afwijzing van een bouwplan door de welstandscommissie van Het Oversticht.

Sinds afgelopen jaar zijn de criteria openbaar. Wie een bouwplan heeft, kan daarmee naar de gemeente stappen en daar meteen uitsluitsel krijgen over wat er wel en wat er niet kan. Voor het buitengebied gelden andere criteria dan binnen de bebouwde kom. De welstandseisen zijn per gebied ingevoerd in de computer en in de gemeentewinkel in te zien. Door de open werkwijze weten mensen met bouwplannen in een vroeg stadium waar ze aan toe zijn, Dat spaart kosten en tijd.

In het jaarverslag 2004 meldt de welstandscommissie dat het spreekuur 141 bezoekers heeft getrokken, ruim drie per week. In totaal werden afgelopen jaar ruim 2.800 bouwplannen bij de gemeeente ingediend. Daarvan werden 665 aanvragen voor een lichte bouwvergunning door de rayonarchitect van Het Oversticht behandeld. De commissie kwam er dus niet aan te pas. Over het hele jaar vergaderde de commissie 23 maal, toevallig diende de gemeente Rijssen-Holten zelf even zoveel bouwplannen in.

De welstandscommissie constateert in het jaarverslag dat vlot verlopen aanvraagprocedures leiden tot plannen ‘die zich goed voegen in de omgeving’.


Ga terug...