‘Meer profijt burger van meevaller’ - Radio 350

‘Meer profijt burger van meevaller’

Geplaatst op: 19-10-2005 |RIJSSEN - De inwoners van Rijssen-Holten profiteren voldoende mee van de opbrengst van de negentig Wavin-aandelen. Dat vindt wethouder Willem ter Schure van Financiën. ‘Zonder de opbrengst van die aandelen zouden we het reinigingsrecht met zestien euro moeten verhogen.’

Vanuit de raad is er echter kritiek. De Wavin-aandelen leveren de gemeente liefst veertien miljoen euro op. En dan zestien euro per huishouden voordeel?

De fracties van SGP en ChristenUnie hebben daar moeite mee. Ze willen graag dat zichtbaar wordt hoe het geld wordt besteed en dat is moeilijk als het wordt besteed aan de zogenoemde strategische projecten. ‘Veel mensen hebben het financieel moeilijk in deze tijd’, vindt fractievoorzitter Ben Wolterink van de ChristenUnie. Daarom bond hij wethouder Ter Schure eerder deze week op het hart dat de gemeente zich guller moet tonen tegenover de individuele burger.

Volgens Ter Schure komt het geld volledig ten goede aan ‘de burger’. Natuurlijk, want ook van strategische projecten als het Holtense kulturhus en De Kol profiteren veel inwoners. Dat geldt ook voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) waar het college van Burgemeester en Wethouders volgend jaar een flink bedrag achter de hand wil houden. De WMO regelt dat de gemeente straks verantwoordelijk is voor het uitvoeren én financieren van gehandicaptenvoorzieningen en thuiszorg. Het is overigens nog de vraag wanneer de wet van kracht wordt. Uitgangspunt is nu halverwege volgend jaar. Het is minstens zo onzeker wat de financiële gevolgen van de wet zijn.

Discussie is er nog over de onroerende-zaakbelasting die ook volgend jaar met een extra procent wordt verhoogd. Omdat het nu eenmaal zo was afgesproken.

De ozb-aanslag valt wel lager uit dan in voorgaande jaren, omdat het gebruikersdeel vervalt. De ozb is in de aanloop naar de begrotingsbehandeling op 18 november het enige belastingvoorstel dat kritiek ontmoet bij de gemeenteraad. Dat is ook geen wonder, want de tarieven blijven veelal gelijk of gaan met enkele centen omhoog. Dat laatste geldt voor het marktrecht dat met vijf cent omhoog gaat naar 1,80 euro. De toeristenbelasting gaat met tien cent omhoog naar 77 cent per overnachting.


Ga terug...