Auto gemakkelijker centrum Rijssen uit - Radio 350

Auto gemakkelijker centrum Rijssen uit

Geplaatst op: 19-10-2005 |


RIJSSEN - Staren naar rood licht op de Rijssense Haarstraat moet spoedig tot het verleden behoren. De gemeente heeft de plannen voor de aanpak van de kruising Reggesingel-Haarstraat gepresenteerd. Een slinger en een rotonde op de Reggesingel zijn het gevolg.

Als alles meezit, hoeft geen enkele auto in 2010 nog voor verkeerslichten of treinsignalen op de Haarstraat te wachten. Automobilisten die vanuit het Rijssense stadshart richting Holten willen, slaan dan rechtsaf op de rotonde bij de Holterstraatweg. In plaats van de Molenstalweg rijden zij dan een verdiepte tweebaansweg in, die geleidelijk onder het spoor en de Reggesingel door gaat. Aan de noordzijde komt deze weg weer boven, om met een draai uit te komen op een nieuwe rotonde in de Reggesingel.

Op papier lijkt het een ingewikkelde oplossing - want waarom niet gewoon een directe tunnel naar de Nijverdalseweg? In de praktijk bleek dit het meest logisch, betoogde P. de Koning van Brink Management en Advies bij de presentatie van deze voorkeursvariant. Hij is procesmanager voor Rijssen-Holten bij deze plannen. Afgesproken was immers al dat de Reggesingel vanuit de Haarstraat bereikbaar moest worden en andersom. Ruimte voor op- en afritten in de vorm van een ‘klaverblad’ is er op dat kruispunt echter niet.

Gekeken werd daarom naar diverse oplossingen, waaronder ook een tunnel onder het spoor en vervolgens aansluiting op een verdiepte Reggesingel, met behulp van verkeerslichten. Te gevaarlijk, aldus De Koning. Automobilisten zouden op een stoplicht stuiten terwijl zij naar beneden rijden. ‘Dan krijg je een té hoog risico op kop-staart-botsingen.’

Ook financieel lijkt het voorgestelde plan het meest voor de hand liggende, want het kwam met een begroting van 12,65 miljoen euro als goedkoopste uit de bus. Andere varianten, zoals de bovengenoemde, vielen duurder uit, tot aan een bedrag van 18 miljoen euro.

Onderdeel van de ‘voorkeursvariant’ is de aankoop van nogal wat grond. Verschillende bewoners aan de Dannenberg raken een deel van hun achtertuin kwijt, vier panden aan de Haarstraat zullen voor deze plannen zelfs geheel moeten wijken. De eigenaars van deze panden en tuinen zijn inmiddels al geïnformeerd, volgens de gemeente.

Het meest westelijke stukje Haarstraat moet straks een nieuwe bestemming krijgen. Deze gaat richting de Molenstalweg afbuigen, om uiteindelijk op die weg uit te komen. De huidige J. ter Horst Jhznstraat wordt in dat geval een doodlopende straat. Naar oplossingen voor parkeergelegenheid voor bezoekers van de Noorderkerk wordt nog gezocht.

Met de uitvoering van het plan moet in 2008 begonnen worden.


Ga terug...