Steun voor plan centrum Holten - Radio 350

Steun voor plan centrum Holten

Geplaatst op: 19-10-2005 |


De visie die het college van Burgemeester en Wethouders heeft op de toekomst van het centrum van Holten vond veel bijval bij de leden van de commissie Grondgebied. In de Structuurvisie Holten Kom krijgt het centrum van Holten een duidelijk plein in de vorm van Smidsbelt en moet er minder verkeer door de Dorpsstraat.

Alle partijen spraken hun tevredenheid uit over het plan, maar lieten wel blijken zich zorgen te maken over de verkeersveiligheid op de Stationsstraat. Het verkeer neemt daar sterk toe bij uitvoering van de plannen.

Tijdens de bespreking van het Verkeersstructuurplan Holten sprak de commissie dezelfde zorg uit. Wethouder W. Stegeman had daarop aangegeven dat het college met maatregelen komt om de verkeersveiligheid op de Stationsstraat en Waagweg te verbeteren.


Ga terug...