Royaler beleid subsidies aan evenementen - Radio 350

Royaler beleid subsidies aan evenementen

Geplaatst op: 24-10-2005 |


RIJSSEN - De gemeentelijke subsidie voor een aantal evenementen wordt komend jaar opgetrokken. De Triatlon Holten krijgt al jaren fors meer dan de rest en dat wordt niet méér. Het is juist de rest waarvan Burgemeester en Wethouders van Rijssen-Holten vindt dat het bedrag omhoog moet.


De verdeling van de evenementensubsidies gebeurt al jaren volgens een puntenstelsel, waarbij de promotionele waarde van een evenement voor de gemeente Rijssen-Holten het zwaarst telt. Maar ook het aantal vrijwilligers dat zich voor het evenement inzet draagt bij aan de waardering van gemeentewege. Tenslotte maakt het uit of een evenement zich helemaal of slechts gedeeltelijk in de gemeente afspeelt.

De Triatlon Holten voldoet aan alle voorwaarden en gooit wat dat betreft hoge ogen. Woordvoerder Johan Mensink van de gemeente legt uit: ‘De triatlon is een evenement dat Holten goed op de kaart zet, het evenement geniet landelijk bekendheid en dat is een belangrijk criterium. Bovendien vraagt een triatlon om de inzet van een groot aantal vrijwilligers.’

De Triatlon Holten heeft dit jaar 7.500 euro van de gemeente ontvangen en de organisatoren kunnen ook volgend jaar op dit bedrag rekenen. Mensink: ‘In het huidige systeem heb je de Triatlon Holten en dan een hele tijd niets. Daar willen we verandering in brengen.’

De wielerronde van Overijssel, zoals de naam al aangeeft geen puur gemeentelijke aangelegenheid, kan bijvoorbeeld rekenen op een evenementensubsidie van 1.000 euro. Dat bedrag gaat dus volgend jaar omhoog. Daartoe wordt het puntensysteem aangepast, met meer financiële mogelijkheden voor de organisatoren van andere evenementen dan nu nog het geval is. ‘Ergens tussen de 1.000 en 7.500 euro’, schat Mensink in.


Ga terug...