Stap voorwaarts voor Holtens verkeersplan - Radio 350

Stap voorwaarts voor Holtens verkeersplan

Geplaatst op: 03-11-2005 |HOLTEN/RIJSSEN - De gemeenteraad van Rijssen-Holten maakte gisteravond een kleine stap voorwaarts in de realisatie van het Verkeersstructuurplan Holten (VSP). Het H.J. Wansinktracé kan worden aangelegd, maar over het Zilverzandtracé kwam de raad niet tot overeenstemming.

Tot bij de klok van twaalven discussieerde en debatteerde de gemeenteraad van Rijssen-Holten gisteravond over het VSP. Drie amendementen werden in stelling gebracht en daarna weer aangepast. Het mag duidelijk zijn: het VSP Holten ligt zwaar op de maag.

Met het verkeersluw maken van het centrum van Holten en de aanleg van het H.J. Wansinktracé had geen enkele fractie problemen. De schoen begon te wringen bij het Zilverzandtracé en het onderzoek naar de noordelijke rondweg. Voor beide wegen moet namelijk de zogeheten rode contour, een door de provincie bepaalde grens bij een natuurgebied, worden verlegd. Eenzelfde soort probleem speelt bij de wens voor een westelijke rondweg om Rijssen. Eén keer zou wethouder W. Stegeman dit misschien wel presteren bij de provincie, maar een tweede keer? Daar hadden SGP, ChristenUnie en VVD weinig vertrouwen in. En daarmee lag er eigenlijk een keus tussen de noordelijke rondweg en het Zilverzandtracé voor deze partijen.

Met de woorden dat er nu maar eens een einde moet komen aan dat pappen en nathouden, dat het nu afgelopen moest zijn met onderzoek na onderzoek, introduceerde VVD-fractieleider A.J. Kevelam het amendement van zijn partij en de SGP.

In plaats van nu het Zilverzandtracé aan te leggen, moet direct een verkennende tracéstudie van een volledige noordelijke rondweg worden gestart. Die studie moet medio 2006 zijn afgerond en het geld voor de aanleg van het Zilverzandtracé wordt niet eerder beschikbaar gesteld dan na afronding van die tracéstudie. Het amendement kreeg steun van de ChristenUnie en daarmee een raadsmeerderheid. Wethouder W. Stegeman gaf echter aan dat de tracéstudie onmogelijk voor medio 2006 kon worden afgerond. Bovendien had hij moeite met de kredietvoorwaarde voor het Zilverzandtracé. Al eerder gaf de gemeenteraad hem namelijk toestemming de voorbereidingen voor de aanleg van dit tracé te beginnen. ‘We zijn dus onderhandelingen begonnen met omwonenden, als u dit nu weer terug gaat draaien, komt onze geloofwaardigheid in het geding’, betoogde Stegeman.

De coalitie ging, tot grote woede van oppositiepartij VVD, in overleg en kwam met aanpassingen in het amendement. De tracéstudie kreeg geen uiterste deadline mee en het college mocht wel met voorstellen komen voor strategische aankopen. Dat laatste was voor Stegeman echter niet genoeg: hij wilde de vrije hand in de strategische aankopen.

Na heel wat soebatten lukte hem dat uiteindelijk ook. Daarmee kan de aanleg van het H.J. Wansinktracé beginnen, evenals de tracéstudie naar een noordelijke rondweg. Geld voor de aanleg van het Zilverzandtracé krijgt het college niet van de gemeenteraad, maar grondaankopen mag zij wel gewoon doen.


Ga terug...