Ambtenaar moet bijstand terugdringen - Radio 350

Ambtenaar moet bijstand terugdringen

Geplaatst op: 06-11-2005 |HOLTEN - Hoe hou je als gemeente het aantal bijstandsgerechtigden in de hand en versterk je tegelijkertijd de band met het bedrijfsleven? De gemeente Rijssen-Holten denkt het antwoord te vinden in de Accountmanager Arbeidsmarkt.

Vanaf 1 januari draaien gemeenten geheel op voor de kosten van bijstandsuitkeringen. Nu komt het geld nog grotendeels van het Rijk. Dat is reden genoeg nog eens kritisch te kijken naar het bijstandsbeleid, vindt Rijssen-Holten. Accountmanager K. Beeris stelde zich onlangs voor aan de ondernemers die lid zijn van de Holtense Industrie Groep. ‘Tachtig procent van mijn taak is natuurlijk gevoed door de reïntegratiegedachte’, verklaart hij. ‘Maar waarom zou je als gemeente niet méér doen met de band die je opbouwt met het bedrijfsleven? ‘Het zou vreemd zijn dat de werkgevers mij geen vragen kunnen stellen over vergunningen of economische zaken als ik bij hen ben om te praten over werk?’, stelt Beeris. Hij kent het klappen van de zweep. Hij werkt sinds 1991 in het gebied en leidde altijd voor de gemeenten Rijssen en Hellendoorn de Stichting Werkprojecten. ‘In mijn nieuwe functie neem ik de functie van de CWI’s niet over’, zegt Beeris. ‘Het is een aanvulling. We werken wel goed samen. Maar je hebt als gemeente je eigen verantwoordelijkheid. We willen graag van de bedrijven weten waar de knelpunten liggen of kómen te liggen, waar vacatures komen of waar mensen op straat dreigen te komen.’ Nog op het moment dat de mensen een

werkloosheidsuitkering ontvangen wil de gemeente bijspringen om te voorkomen dat ze in de bijstand terecht komen. ‘Als mensen eenmaal een lange periode thuiszitten krijg je ze moeilijk weer aan het werk.’ Beeris vertelde de ondernemers dat er ook allerlei mogelijkheden en kansen zijn voor de ondernemers. Binnenkort bezoekt hij de bedrijven om over de mogelijkheden te praten.


Ga terug...