Onenigheid over betaald storten afval - Radio 350

Onenigheid over betaald storten afval

Geplaatst op: 06-11-2005 |RIJSSEN - Betaald storten op de afvalbrengpunten gaat de inwoners van Rijssen-Holten 5 euro kosten per halve kubieke meter restafval of puin en de helft van dit bedrag voor hout. Als het tenminste zover komt. Burgemeester en Wethouders hebben op verzoek van de raad een voorstel gemaakt, maar zij zijn het onderling niet eens over de vraag of betaald storten moet worden ingevoerd.

De discussie over de gemeentelijke afvalpunten loopt al een tijdje. Moet er zowel in Rijssen als in Holten een afvalbrengpunt blijven, of is betaald storten dé manier om het allemaal betaalbaar te houden? In april hakte de gemeenteraad de knoop door: in een motie werd het college opgedragen met een voorstel voor betaald storten te komen. Dat voorstel ligt er nu en de gemeenteraad mag er zich binnenkort over uitspreken. Uitgangspunt is dat de inwoners met ingang van het nieuwe jaar groenafval, papier, glas, oud ijzer en witgoed gratis kwijt kunnen op de beide afvalbrengpunten. Restafval is tot een halve kubieke meter gratis, daarna moet 5 euro per halve kuub worden betaald. Puin storten kost altijd geld, eveneens 5 euro per halve kubieke meter en voor afvalhout moet 2,50 euro per halve kubieke meter worden betaald.

Het invoeren van betaald storten levert de gemeente naar verwachting jaarlijks 80.000 euro op. Dit voordeel komt voor tweederde deel ten goede aan de inwoners zelf. Ze betalen volgend jaar 6 euro (het voorstel rept zelfs van 8 euro) per huishouden minder aan afvalstoffenheffing als de gemeenteraad het collegevoorstel over neemt. Dit bedrag wordt wellicht nog verdubbeld als een tariefsverlaging van afvalverbrander Twence aan de inwoners van Rijssen-Holten wordt doorgegeven.

Maar het kan ook ánders. De collegeleden verschillen namelijk van opvatting over het betaald storten.

Burgemeester B. Koelewijn meldt dat hierover binnen het college ‘genuanceerd’ wordt gedacht. ‘De opvattingen lopen uiteen van het niet invoeren van betaald storten tot het hanteren van veel hogere tarieven’, aldus Koelewijn. Om het nog ingewikkelder te maken, voegt hij eraan toe dat ‘dit niet per definitie een collegevoorstel is, maar gehoor wordt gegeven aan de motie van de raad.’

En die raad kan besluiten dat er geen stortkosten worden berekend, maar ook dat er veel hogere stortkosten in rekening worden gebracht. Het collegevoorstel vermeldt geen exacte tarieven, enkel een totaalopbrengst van 205.000 euro, waarvan dan 15 euro aan elk huishouden in Rijssen-Holten wordt teruggegeven in de vorm van een verlaging van de afvalstoffenheffing.


Ga terug...