Ouderen Holten blij met buurt en zorg - Radio 350

Ouderen Holten blij met buurt en zorg

Geplaatst op: 06-11-2005 |

HOLTEN - De meeste Holtense ouderen zijn tevreden over de zorg die ze krijgen en de buurt waar ze in wonen. Puzzelen is hobby nummer één. Dit zijn enkele tussentijdse conclusies van de stichting Welzijn Ouderen Holten, die onderzoek doet naar de leefomstandigheden van Holtense 75-plussers.

De Stichting Welzijn Ouderen Holten (SWOH) heeft het afgelopen jaar ruim 300 bejaarden geïnterviewd. Daarmee is de SWOH op de helft van het onderzoek naar de leefomstandigheden van 75-plussers in Holten. Alhoewel het onderzoek nog in volle gang is, geven de tussentijdse resultaten een positief beeld. Zo genieten 75-plussers van hun buurt en de aanspraak van buren. ‘Veel Holtense bejaarden wonen nog zelfstandig’, vertelt Franske Veltkamp-Groenewegen, projectmedewerker van de SWOH. ‘Als reden daarvoor geeft de meerderheid aan zich veilig en op zijn of haar gemak te voelen in het dorp.’

Naast de buurt geven veel senioren ook de zorginstanties een pluim. De meerderheid van de ondervraagden uit zich positief over de Thuiszorg Noord-Twente. Wel is er gebrek aan een mantelzorgwerkgroep in Holten. Veltkamp-Groenewegen: ‘Nu kunnen senioren met vragen terecht bij de zorginstelling Carinova, maar daarvoor moeten ze wel helemaal naar Deventer. Dat werkt natuurlijk niet. Met name voor echtparen, waarvan er één ziek is, is zo’n mantelzorggroep hard nodig.’

Veel 75-plussers zeggen goed contact te hebben met familie en vrienden. Ook in de buurt kunnen ze terecht voor een vriendelijk praatje. Toch hebben ook Holtense bejaarden last van eenzaamheid. Behalve naar woon- en zorgvoorzieningen, vroeg de SWOH naar vrijetijdsbesteding. Puzzelen komt als absolute nummer één uit de bus. Vervolgens luisteren Holtense senioren graag naar muziek. Yoga is niet in trek.

De SWOH is het onderzoek vorig jaar juni begonnen, om meer inzicht te krijgen in de problemen van 75-plussers. ‘Maar ook om advies te geven en aandacht te schenken aan deze groep’, legt voorzitter Lammy Steenhuis-Wierenga uit. De stichting gaat de komende periode nog met 200 bejaarden praten. Volgend jaar september hoopt de stichting de resultaten te kunnen presenteren aan de gemeente en lokale zorginstanties.


Ga terug...