Nieuwe omgevingsvergunning - Radio 350
Nu op Radio 350
00:00 - 07:00 uur
350@Night
Playing
Straks
07:00 - 10:00 uur
De Ochtendshow
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Nieuwe omgevingsvergunning

Geplaatst op: 11-11-2005 |

De gemeente Rijssen-Holten doet mee aan het pilotproject van de omgevingsvergunning. Deze landelijke wet van het Ministerie van VROM treedt op 1 januari 2007 in werking. Een aantal gemeenten doet mee aan het testen. Voor de inwoners betekent dit vanaf 2007 een kortere procedure, minder administratieve lasten en een betere dienstverlening.

De nieuwe wet ‘Wet algemene bepalingen omgevingsrecht’ zoals de wet officieel heet, bundelt diverse vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen en meldingen. Iemand die nu een huis, fabriek of schuur wil (ver) bouwen krijgt te maken met een groot aantal vergunningen. De aanvragen doorlopen ieder hun eigen procedures die kunnen leiden tot tegenstrijdige vergunningen. Dit is onoverzichtelijk en tijdrovend voor zowel burger als bedrijf.

Door invoering van de omgevingsvergunning hoeft iemand straks nog maar één vergunning aan te vragen, bij één loket. Er is ook maar één bevoegd gezag; nu is dat vaak naast de gemeente ook de provincie. Na het doorlopen van één aanvraagprocedure volgt één besluit, waarop zonodig één rechtsbeschermingsprocedure volgt. De aanvraagprocedure wordt met de nieuwe wet voor een eenvoudige vergunning teruggebracht van 12 naar 8 weken. De gemeente streeft er naar deze aanvraagtijd tijdens de pilotperiode al terug te brengen.

Ter voorbereiding op de invoering van de Omgevingsvergunning heeft de minister van VROM gemeenten gevraagd zich aan te melden voor deelname aan een pilot in verband met de voorbereiding van de invoering van deze nieuwe vergunning. De gemeente Rijssen-Holten heeft zich hiervoor aangemeld omdat zij graag een bijdrage wil leveren aan de precieze invulling van de omgevingswetgeving. Bovendien kan op deze manier een betere voorbereiding plaatsvinden. Met de pilot wordt bekeken of de dienstverlening aan burgers en bedrijven verbeterd kan worden en de procedures verkort kunnen worden door een goede samenwerking binnen en tussen overheidsinstanties. Daarnaast wordt bekeken welke invloed deze verkorte procedure heeft op de gemeentelijke organisatie. Zonodig worden ook daar wijzigingen in aangebracht.

De pilot is in oktober 2005 gestart en loopt tot uiterlijk 31 december 2005. Dat betekent niet de inwoners al bij één loket terecht kunnen en dat zij al één vergunning krijgen.Dat is pas mogelijk als de wet daadwerkelijk in 2007 ingevoerd wordt. De gemeente is wel van plan om door te gaan met het verder opdoen van ervaringen. Hierdoor kan de dienstverlening in de toekomst beter afgestemd worden.

Het kabinet wil een moderne overheid met minder, betere en effectievere regels. Het ministerie van VROM werkt hard aan de modernisering van regels op het gebied van wonen, ruimte en milieu. Een belangrijk onderdeel hiervan is het project omgevingsvergunning.

Ga terug...