Verkiezing vrijwilliger van het jaar - Radio 350
Nu op Radio 350
18:00 - 23:00 uur
350 Hits
Playing
Straks
23:00 - 00:00 uur
Muziek om te dromen
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Verkiezing vrijwilliger van het jaar

Geplaatst op: 11-11-2005 |

Het lokaal comité vrijwilligers roept inwoners en organisaties op stads- en dorpsgenoten die zich gedurende langere tijd verdienstelijk hebben gemaakt, aan te melden voor de verkiezing van de Vrijwilliger van het Jaar. Jeugdige inwoners onder de 23 jaar kunnen ook voor een vrijwilligersprijs in aanmerking komen, zij kunnen meedingen naar de stimuleringsprijs voor jeugdigen.

In 2001 is in Rijssen-Holten het lokaal comité vrijwilligers opgericht. Wethouder W.A. J. ter Schure is hiervan voorzitter. Dit comité heeft een aantal ideeën ontwikkeld over manieren waarop vrijwilligers in het zonnetje gezet kunnen worden. Eén van die ideeën betrof een nieuwe opzet van de verkiezing van de vrijwilliger van het jaar. Zowel in Holten als in Rijssen nomineert de jury 3 personen en wordt dé vrijwilliger van het jaar voor Holten en Rijssen bekendgemaakt. Burgemeester B. Koelewijn reikt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst aan 2 vrijwilligers de vrijwilligersspeld uit. Dit keer vindt de uitreiking plaats op maandag 2 januari 2006 om 19.30 uur in het gemeentehuis, locatie Rijssen.

Naast deze verkiezing wordt ook aandacht geschonken aan de jeugd die vrijwilligerswerk verricht. Het comité wil door het instellen van een aanmoedings/stimuleringsprijs de jeugd stimuleren vrijwilligerswerk te verrichten. Daarom kunnen de instellingen vrijwilligers onder de 23 jaar voordragen.

Door de Rabobanken Rijssen-Enter en Holten-Markelo worden geldprijzen beschikbaar gesteld die de vrijwilligers kunnen gebruiken voor goede doelen waar vrijwilligers bij betrokken zijn.

Zo’n 200 organisaties en instellingen zijn aangeschreven met het verzoek een voordracht in te dienen. Een voordrachtformulier met antwoordenvelop hebben zijn ontvangen. Vorig jaar zijn veel reacties teruggezonden. Dat was voor het comité het bewijs dat de ingeslagen weg de juiste was. Het comité hoopt dat ook dit jaar weer veel voordrachten ingediend worden.

De voordrachten moeten voor 1 december 2005 ingediend worden. De aangeschreven organisaties kunnen de voordrachtformulieren terugzenden in de retourenvelop of in de verkiezingsbussen deponeren. Die verkiezingsbussen staan bij:
• beide locaties van de gemeentehuizen in Holten en Rijssen
• gemeentewinkel in Rijssen
• ROC van Twente, locatie Prins Bernhardstraat
• alle verpleeg- en verzorgingshuizen in Holten en Rijssen
• bibliotheken Holten en Rijssen
• gebouw De Boschkamp in Holten
• verenigingsgebouw Bethanië in Dijkerhoek
• gebouw ’t Trefpunt in Espelo
Bij de bussen liggen ook voordrachtformulieren voor iedereen die een vrijwilliger wil voordragen.

Verder is het mogelijk digitaal een vrijwilliger voor te dragen. Het voordrachtformulier kan daarvoor via de website van de gemeente www.rijssen-holten.nl ingevuld worden. Via onze homepagina klikt u op gemeenteloket=> formulieren => voordracht vrijwilligersspeld.

Ga terug...