Extra verhoging ozb lijkt van de baan - Radio 350
Nu op Radio 350
00:00 - 07:00 uur
350@Night
Playing
Straks
07:00 - 10:00 uur
De Ochtendshow
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Extra verhoging ozb lijkt van de baan

Geplaatst op: 17-11-2005 |


RIJSSEN/HOLTEN - De extra verhoging van de onroerendezaakbelasting (ozb) lijkt voor volgend jaar van de baan. De raadsfracties van SGP, ChristenUnie en VVD voelen er namelijk niets voor. De SGP kondigt aan morgen met een motie te komen in het begrotingsdebat van de raad. De verhoging wordt onnodig geacht, omdat de gemeente door een aandelenverkoop goede zaken heeft gedaan.

De verhoging met één procent bovenop het inflatiepercentage van eveneens één procent werd enkele jaren geleden ingevoerd om allerlei ambitieuze plannen van het gemeentebestuur mogelijk te maken. Daarbij gaat het om onder meer de aanleg van tunnels onder de spoorlijn in Rijssen. Vooral de SGP heeft zich fel gekant tegen de extra ozb-verhoging, vandaar ook de motie. De gemeente Rijssen-Holten verdiende namelijk 14 miljoen euro aan de verkoop van negentig aandelen in het kunstofverwerkende bedrijf Wavin. Dat geld kan, over meerdere jaren verdeeld, worden gebruikt om nieuwe grote projecten van te realiseren. Maar, vinden SGP en ChristenUnie, samen goed voor tien zetels in de raad, de inwoners van Rijssen-Holten mogen ook best mee profiteren van deze ‘Wavin-meevaller’. De VVD is eigenlijk voorstander van het helemaal afschaffen van de ozb. Dat is een kwestie van landelijke politiek, terwijl het schrappen van de extra verhoging van volgend jaar lokaal haalbaar is. Naar verwachting gaat de VVD morgen dan ook de doorslag geven als de SGP-motie in stemming wordt gebracht.

Over het kulturhus voor Holten zal nog een stevig robbertje gevochten worden. Burgemeester en Wethouders kwamen eerder met een voorstel om zowel het kulturhus als de omvorming van het Holtense bedrijventerrein De Kol tot woonwijk te bekostigen uit de opbrengst van de Wavin-aandelen. De SGP ziet niets in het kulturhus, maar wil volgend jaar liever nieuwbouw voor de muziekschool in Rijssen. De ChristenUnie en de VVD scharen zich andermaal achter het streven om de muziekschool volgend jaar aan beter onderdak te helpen.

Het CDA is tegen hogere sporttarieven, maar vindt daarbij de SGP-fractie tegenover zich. Die wil juist hogere tarieven, met uitzondering van die voor het zwembad. De christen-democraten willen verder dat de verbinding tussen Rijssen-Noord en het centrum wordtd verbeterd en dat het college haast maakt met het opstellen van een vrijwilligersnota, De PvdA hamert opnieuw op de invoering van gedifferentieerde tarieven (diftar) voor het huisvuil. Wie meer afval heeft, betaalt ook meer. Tot dusver leden alle pogingen schipbreuk om het diftar-systeem er bij de andere fracties door te krijgen.

Inmiddels zijn door de zes raadsfracties in totaal 23 moties en amandementen op de gemeentebegroting voor volgend jaar ingediend.


Ga terug...