Onderzoek naar munitie in Holten - Radio 350

Onderzoek naar munitie in Holten

Geplaatst op: 18-11-2005 |

Maandag 21 november start het onderzoek naar explosieven uit de tweede wereldoorlog. Zodra niet-geëxplodeerde munitie wordt gevonden, wordt dit op een veilige manier opgeslagen. Het laten exploderen gebeurt zo mogelijk op een ander terrein in de gemeente. De omwonenden hebben van de werkzaamheden weinig overlast. De werkzaamheden zijn in januari afgerond. Dan wordt bekeken wat de vervolgprocedure is.

Vanaf 21 november 2005 wordt een proefvak van circa 6 hectare nader onderzocht en wordt de opgespoorde munitie verwijderd. Het gaat hier om het meest westelijk gelegen terreingedeelte op het Vitensterrein dat in een punt aanloopt tussen de provinciale weg N350 en de spoorbaan Rijssen-Holten.

De gemeente heeft een bestek laten maken en het project is aanbesteed. De uitvoering van de werkzaamheden is gegund aan de directie van Leemans speciaalwerken in Vriezenveen. De verwachting is dat de werkzaamheden duren tot en met januari 2006. De daadwerkelijke opruiming van aan te treffen explosieven en het onschadelijk maken daarvan vindt plaats door het EOCKL (Explosieven Opruimings Commando van de Koninklijke Landmacht).

Als het onderzoek en de ruiming van het proefvak is voltooid, wordt bekeken of er nog meer zoekwerkzaamheden noodzakelijk zijn. Ook wordt dan bepaald of de waarschuwingsborden verwijderd kunnen worden en de Veenweg langs het spoor weer voor het verkeer geopend kan worden.

De verwachting is dat de omwonenden geen overlast ondervinden van de werkzaamheden. Zij zijn van de werkzaamheden op de hoogte gesteld.
Het terrein is afgezet met een omheining en het publiek wordt erop attent gemaakt dat het niet toegankelijk is voor publiek. Alleen bevoegden hebben toegang tot het terrein.

Het college heeft na onderzoeken en in overleg met Vitens besloten dat een deel van het Vitens terrein nader wordt onderzocht. Daarbij worden aanwezige niet-gesprongen explosieven uit de 2e wereldoorlog geruimd. De munitie is er gekomen doordat in oktober 1944 een Duitse munitietrein is beschoten en geëxplodeerd. Tijdens de spoorbaanvernieuwing in 2003 zijn onder de spoorbaan al diverse munitieresten gevonden en verwijderd.

Ga terug...