Gemeente koopt panden Udema - Radio 350

Gemeente koopt panden Udema

Geplaatst op: 18-11-2005 |

De gemeente Rijssen-Holten en de Udema Groep hebben overeenstemming bereikt over de aankoop van de grond en panden op De Kol. De gesprekken tussen de gemeente en de Udema Groep over alternatieve vestigingslocaties binnen de gemeente Rijssen-Holten voor de bedrijfsonderdelen moeten nog worden afgerond.

De voormalige gemeente Holten heeft jaren geleden het initiatief genomen om met de bedrijven op de Kol te overleggen over verplaatsing van hun bedrijf. Daardoor zou het terrein vrij komen voor woningbouw. Door de gemeente Holten zijn al diverse objecten aangekocht. De gemeente Rijssen-Holten is voortgegaan op de ingeslagen weg. Bestuurlijk is afgesproken onroerende zaken aan te kopen zodra dat mogelijk is. Om deze reden is recentelijk de wet voorkeursrecht gemeenten op een gedeelte van het plangebied gevestigd. Daardoor heeft de gemeente het eerste recht van aankoop.

Een alternatieve vestigingslocatie voor de Udema Groep is Vletgaarsmaten; bezien wordt of de bedrijfsonderdelen op termijn naar dit bedrijventerrein verplaatst zouden kunnen worden.

Het bedrijfsterrein van de Udema Groep op De Kol is 4,2 ha groot.

Ga terug...