Positieve reacties op plan voor spoortunnel - Radio 350

Positieve reacties op plan voor spoortunnel

Geplaatst op: 21-11-2005 |RIJSSEN - Het plan voor de aanleg van een spoortunnel in het verlengde van de Holterstraatweg is positief ontvangen. ‘De bewoners zijn in meerderheid positief, ook de mensen die grond moeten afstaan voor de tunnel’, constateert burgemeester B. Koelewijn van Rijssen-Holten, nadat het college de inspraakreacties heeft geëvalueerd.


Belangrijk is nog wel dat de brandweer moet instemmen met het plan. Er wordt inmiddels gestudeerd op wat de gevolgen zijn voor de uitruktijden als de nieuwe tunnel onder de spoorlijn achter Otje van Potje komt. Het rapport van de brandweer wordt in januari verwacht.

Tijdens de inloopbijeenkomst over het plan kwamen uit de buurt wel de nodige opmerkingen, met name over de ontsluiting van het gebied ten oosten van de verlengde Holterstraatweg. De Jan ter Horststraat wordt een doodlopende straat en op de Westerstraat geldt in de toekomst - de tunnel wordt rond 2010 gebouwd - eenrichtingsverkeer. Een andere aanpak is volgens Burgemeester en Wethouders verkeerstechnisch niet mogelijk.


Interessant was het alternatief voor de door de gemeente gepresenteerde voorkeursvariant, namelijk de Nijverdalseweg en de Haarstraat onder het spoor en de Reggesingel door te leiden om die vervolgens met op- en afritten aan te sluiten op de Reggesingel. Dit alternatief blijkt evenmin haalbaar. Vanwege de lengte van de tunnelbak moeten diverse huizen tegen de vlakte als dit alternatieve voorstel werkelijkheid zou worden.


Diverse omwonenden toonden zich bezorgd over de geluidsoverlast en de waterstand. Het college wil er alles aan doen om de geluidsoverlast binnen de perken te houden. De grondwaterstand wordt niet verlaagd. Om de tunnelbak droog te houden, wordt die uitgerust met een pompinstallatie.

Noorderkerk

De Noorderkerk zou weleens garen kunnen spinnen bij het doorgaan van de voorkeursvariant. De kerkenraad ziet mogelijkheden om de parkeergelegenheid uit te breiden.

Ook is de gemeente gevraagd of er een rechtstreekse ontsluiting van de parkeerplaats op de verlengde Holterstraatweg kan komen. Dat wordt nader bekeken


Ga terug...