Holten moet wachten op grote zaal kulturhus - Radio 350

Holten moet wachten op grote zaal kulturhus

Geplaatst op: 21-11-2005 |


RIJSSEN - Een nipte raadsmeerderheid heeft het voorstel afgewezen om volgend jaar 1,3 miljoen te investeren in het Holtense kulturhus. De SGP, ChristenUnie en VVD oordeelden gisteren in het begrotingsdebat dat er onvoldoende zekerheid is dat een grote zaal rendabel valt te maken.

Van SGP en ChristenUnie waren de twijfels bekend, maar de sterk in het Holtense gewortelde VVD speelde een sleutelrol in de discussie of er bij het kulturhus een grote zaal moet komen door de tegenstanders aan een meerderheid te helpen. Dit ondanks een poging van fractievoorzitter A. Hofhuis van Gemeentebelang om de partijen dichter bij elkaar te krijgen. ‘We zitten zó dicht bij elkaar’, vond Hofhuis. Hij vroeg om een schorsing, maar die werd hem botweg geweigerd door de tegenstanders van het volgend jaar investeren in een grote zaal.

SGP’er J. Slootweg haalde flink uit naar het college dat volgens hem de raad op een verkeerd spoor heeft gezet ‘door eerst de indruk te wekken dat het gebouw Irene om niet verkregen kon worden’ om er de grote zaal van het kulturhus van te maken. ‘Een irreële gedachte, zo is inmiddels gebleken.’ Slootweg kondigde aan, dat wil het plan voor een grote zaal alsnog slagen, dat de SGP maar weinig geld over heeft voor de aankoop van Irene.

Het jaarlijkse exploitatietekort van 97.000 euro van het kulturhus vond aanvankelijk ook al geen genade, maar uiteindelijk vond de SGP dat daar wel over te praten valt. ‘Als het tekort maar tot een minimum beperkt blijft.’ Dit stapje terug kwam nadat er op was gewezen dat het Rijssense Parkgebouw ook met een exploitatietekort zit.

Verwijten in de richting van de VVD dat het eigen fractielid M. Spijker ooit als Holtense wethouder aan de wieg stond van de kulturhusgedachte haalden niks uit. ‘Dat was een veel kleiner plan’, liet Spijker weten.

Muziekschool

De VVD’er was er debet aan dat verderop in het begrotingsdebat de Rijssense muziekschool schipbreuk leed. Spijker verliet rond zessen plotseling de vergadering voor andere bezigheden. Tot woede van z’n fractiegenoten, maar zeker ook tot die van de SGP. Het was namelijk de SGP die wilde scoren met het voorstel om het college de vrije hand te geven bij het maken van plannen voor nieuwbouw bij het Parkgebouw, zo lang de kosten maar onder de anderhalf miljoen blijven. De stemmen staakten (12-12).

Het CDA-voorstel om alvast zeven ton opzij te zetten haalde het, met steun van een morrende SGP-fractie. Omdat er al geld was gereserveerd, kan het college verder met plannen maken.


Ga terug...