Verhoging OZB intact - Radio 350

Verhoging OZB intact

Geplaatst op: 21-11-2005 |


De onroerende-zaakbelasting wordt volgend jaar toch gewoon met twee procent verhoogd, ondanks een voorstel van de ChristenUnie om het bij de inflatiecorrectie van één procent te houden. SGP en VVD wilden helemaal geen verhoging, maar kregen de ChristenUnie daar niet in mee. Vervolgens vingen ze alledrie bot.

RIJSSEN

De drie raadsfracties vonden het maar raar: de gemeente Rijssen-Holten krijgt een meevaller van veertien miljoen euro omdat zich onverwacht de kans voordeed om negentig Wavin-aandelen te verkopen. Het geld wordt in enkele grote projecten gestopt, maar eigenlijk zouden de inwoners daar ook wat van mee moeten krijgen door de ozb-verhoging achterwege te laten.

Al voor het vierde jaar op rij is het de bedoeling dat het tarief met een procent extra wordt verhoogd, ook al om die grote projecten van te kunnen realiseren. Volgend jaar zou dat niet nodig zijn, door de Wavin-meevaller. De ChristenUnie kwam met een amendement dat op voorhand kon rekenen op de steun van de SGP en de VVD. De laatste koos, als verklaard tegenstander van de onroerende-zaakbelasting, voor de nullijn: ook de inflatiecorrectie moet maar achterwege blijven. VVD-fractievoorzitter J. Kevelam motiveerde die opstelling door te wijzen op het feit dat de ozb in de afgelopen vier jaar ruim twintig procent omhoog is gegaan.

Tot ontzetting van de ChristenUnie ging de SGP vervolgens ook op de nullijn zitten. Drie schorsingen verder bleek dat VVD en SGP in hun standpunt volhardden en de ChristenUnie van de weeromstuit het hele voorstel maar introk. Wethouder W. ter Schure van Financiën had toen al uitgesproken de nullijn ‘niet acceptabel’ te vinden.

VVD’er J. Kevelam zag z’n kans schoon en diende de motie van de ChristenUnie, waarmee alles begon, nogmaals in. Bij de ChristenUnie vonden ze motie ‘sympathiek en goed opgesteld’, maar niet acceptabel.


Ga terug...