Procedure subsidie sporthal Reggesteyn - Radio 350

Procedure subsidie sporthal Reggesteyn

Geplaatst op: 27-11-2005 |RIJSSEN - Via de bezwarencommissie probeert de volleybalvereniging Rivo de nieuwe sporthal van de scholengemeenschap Reggesteyn betaalbaar te krijgen. De gemeente zou subsidie op de huur moeten geven. Volgens Rivo is dat zelfs toegezegd door diverse wethouders.


De sporthal van Reggesteyn is voor de meeste Rijssense verenigingen onbetaalbaar. En dat terwijl er veel vraag is naar binnensportruimte. In haar visie op de jaren 2006 tot 2010 verklaarde de Sportraad Rijssen-Holten dat de politiek daarom ‘betaalbare prijzen moet afdwingen’. De Sportraad steunde Rivo dan ook met het subsidieverzoek van de club aan de gemeente, voor een bijdrage van circa 1.000 euro in de huur van de Reggesteyn-sporthal.
Desondanks werd er door het college van Burgemeester en Wethouders afwijzend op gereageerd. Volgens B en W zijn er voor Rivo wel degelijk uren beschikbaar in de gemeentelijke sportaccommodaties. Verder zou toekenning van de subsidie tot precedentwerking leiden. En dat zou de gemeente dan wel 85.000 euro aan subsidies kunnen gaan kosten.
Voorzitter G.J. Leppink van Rivo bleek het daar gisteravond in de bezwarencommissie absoluut niet mee eens. Volgens hem hebben niet zomaar alle verenigingen recht op subsidie, aangezien eerst moet blijken dat er geen redelijke alternatieven zijn. Daarin zit ’m het verschil van mening met de gemeente, want wat de gemeente redelijk vindt, is voor Rivo geen oplossing, zei Leppink.
Hij weersprak tevens de door de gemeente geuite angst dat in gemeentelijke accommodaties leegstand ontstaat, juist omdat er eerst sprake moet zijn van het ontbreken van alternatieven. Bovendien, zo gaf Leppink aan, is er méér belangstelling dan ruimte in de sporthallen.
De voorzitter van de volleybalclub schermde gisteren met de mondelinge toezegging van wethouder J. Flim, dat de gemeente Rivo zou steunen bij het betreffende subsidieverzoek. En na de bijeenkomst verklaarde Leppink dat zelfs méér wethouders gezegd zouden hebben dat ze Rivo zouden helpen.
In hoeverre de bezwarencommissie daar waarde aan hecht moet nog blijken. Het advies aan B en W wordt over zo’n drie weken verwacht.


Ga terug...