Rijssen-Holten scoort bij brandweercluster - Radio 350

Rijssen-Holten scoort bij brandweercluster

Geplaatst op: 27-11-2005 |Rijssen-Holten scoort als het gaat om de samenwerking van de brandweer tussen Rijssen-Holten, Wierden en Hellendoorn. Drie van de vijf vacatures worden vervuld door Rijssense brandweerlieden.

RIJSSEN

Hellendoorn komt er bekaaid af: zij heeft geen enkele brandweerman binnen het clusterbureau.

Eind vorig jaar kreeg de samenwerking tussen de brandweerkorpsen van Wierden, Hellendoorn en Rijssen-Holten vorm met het opzetten van een clusterbureau. Alle politieke partijen uit de gemeente waren het destijds eens met het voorstel, maar het korps uit Rijssen-Holten was mordicus tegen. De brandweerlieden vreesden een achteruitgang in de kwaliteit.

Het clusterbureau moet straks 4,5 fte omvatten, verdeeld over vijf vacatures. Drie daarvan zijn reeds ingevuld, door Rijssenaren. Voor één vacature wordt nog invulling gezocht en de laatste wordt op uitleenbasis door de regio Twente bezet. Het clusterbureau is gevestigd in Wierden. De clustercommandant, L. Steffens, is ook commandant in Hengelo en Borne.

De gemeente Hellendoorn lijkt weinig voet aan de grond te krijgen bij het clusterbureau. Wel zullen de brandweerlieden van het clusterbureau regelmatig te zien zijn in Nijverdal. De korpsen werken namelijk vooral samen op punten als controle, veiligheidsadvisering bij bouwplannen en aanvalsplannen voor grote bedrijven. De tunnelplannen in Nijverdal en Rijssen krijgen in dat opzicht extra aandacht.

Op dit moment werkt het clusterbureau aan het jaarplan 2006. Specifiek wordt onderzoek gedaan naar de aanrijtijden. Door betere brandwerende- en veiligheidsmaatregelen kan het zo zijn dat die volgend jaar voor nieuwbouwwijken wordt verruimd.Ga terug...