Extra geld voor het Parkgebouw - Radio 350

Extra geld voor het Parkgebouw

Geplaatst op: 30-11-2005 |


RIJSSEN - De beheerscommissie van het multifunctioneel centrum (mfc) het Parkgebouw krijgt 20.000 euro extra van de gemeente Rijssen-Holten om het dreigende exploitatietekort voor 2006 te dekken. Daarmee is voorkomen dat er in het Parkgebouw in het seizoen 2006-2007 geen theatervoorstellingen zijn.

Het culturele programma voor het seizoen 2006-2007 kwam in gevaar, omdat het Parkgebouw voor dat seizoen met een tekort te maken dreigde te krijgen. Om het programma-aanbod op peil te houden, deed de commissie de afgelopen twee jaar een greep uit de reserves, maar dat kon niet nog een keer. Daarbij kwam dat de gemeente twee jaar geleden 15.000 euro subsidie voor het Parkgebouw schrapte, maar tegelijkertijd wel eiste dat de kwaliteit van het programma-aanbod werd verhoogd.

Door het tekort kon de beheerscommissie voor het seizoen 2006-2007 geen overeenkomsten sluiten met artiesten. Dat zou betekenen dat er in dat jaar geen theateraanbod in het Parkgebouw zou zijn. In een brief aan het college vroeg de beheerscommissie daarom een gemeentelijke garantie voor het tekort.

Rijssen-Holten maakt 20.000 euro vrij voor het Parkgebouw. Tevens vraagt zij de beheerscommissie een seizoensprogramma te maken voor 2006-2007. Eventuele tekorten moeten dan worden opgenomen in het bedrijfsplan van de toekomstige stichting.

Stichting

Die stichting zal niet per 1 januari, zoals aanvankelijk de bedoeling was, actief worden. De nieuwe beoogde datum is 1 maart. Dan draagt de beheerscommissie, een ’verlengstuk van de gemeenteraad’, haar taken over aan de nieuwe stichting, waarvan de bestuursleden inmiddels bekend zijn.

Om verder te kunnen met het vormen van een stichting is een bedrijfsplan nodig. Daarvoor wil de gemeente adviesbureau DRVH inschakelen. De kosten daarvan bedragen 10.000 euro.

De gemeente zal niet, zoals bij de beheerscommissie van het Parkgebouw, sturend optreden bij de invulling van de stichting. Zij laat dat helemaal over aan het stichtingsbestuur, omdat het de bedoeling is dat het Parkgebouw straks helemaal los komt te staan van de gemeente.


Ga terug...