Pijp De Brekeld opgeblazen - Radio 350

Pijp De Brekeld opgeblazen

Geplaatst op: 30-11-2005 |


Rijssen beleeft vanmiddag een historisch moment. De schoorsteen van de voormalige steenfabriek De Brekeld wordt om 14.00 uur opgeblazen om plaats te maken voor drie voetbalvelden en een landhuis.

RIJSSEN

De Brekeld was één van de eerste en laatste steenfabrieken in Rijssen. Behalve de jute-industrie heeft ook de baksteenindustrie een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van Rijssen. Dat blijkt ook sterk uit de drie kleuren, waarin Rijssenaren werden ingedeeld.

De blanken, dat waren de ambachtslieden, zoals de wevers en de schoenmakers. De negers, dat waren de veenarbeiders, de turfstekers, die ’s avonds zwart van het werk naar huis terugkeerden. En de roodhuiden, dat waren de steenbakkers, oftewel de ’tichelers’, die rood waren van het stof en gruis van de bakstenen.

Zo’n 170 jaar geleden waren er nog ongeveer vijftig tichelwerken in Rijssen. In de jaren dertig van de vorige eeuw was dat aantal gedaald tot vier: de gebroeders Struik aan de Enterstraat, hun buren de gebroeders Ten Bolscher, Baan en Ten Hove aan de Brekeldlaan en Voortman aan de Markeloseweg. Dit jaar sloot ook de laatste steenfabriek in Rijssen en Overijssel, Smeijers-Voortman, haar deuren.

De firma Baan en Ten Hove staakten begin jaren tachtig de productie, maar de fabrieksgebouwen op De Brekeld bleven al die tijd staan. Tot vandaag. De voormalige steenfabriek wordt gesloopt en het omliggende terrein, vervuild door asbest en lood, wordt gesaneerd.

Het terrein moet Excelsior’31 plaats bieden voor drie nieuwe velden. De voetbalvereniging heeft deze nodig om te kunnen uitbreiden. Ook komt er een landhuis op het terrein.

Vandaag wordt de fabrieksschoorsteen opgeblazen. Om 13.30 uur wordt iedereen die nog een laatste blik op de pijp wil werpen uitgenodigd voor de koffie, waarna wethouder W. Stegeman hen welkom heet.

Om 14.00 uur wordt dan de schoorsteen opgeblazen met hulp van Overijssels gedeputeerde Th. Rietkerk. Daarna richt ook hij nog een woord tot de toeschouwers. Vanaf 14.20 uur is er gelegenheid tot het nuttigen van een hapje en een drankje. Om 15.00 uur is het programma afgelopen.


Ga terug...