Combi skeeler- en atletiekbaan maakt kans - Radio 350

Combi skeeler- en atletiekbaan maakt kans

Geplaatst op: 04-12-2005 |RIJSSEN - De gemeente Rijssen-Holten gaat onderzoek doen naar de haalbaarheid van het herinrichtingsplan voor De Koerbelt, waarbij een gecombineerde skeeler- en atletiekbaan wordt aangelegd. Een motie van de ChristenUnie werd door de raad en het college van B & W overgenomen.

Het plan tot herindeling van De Koerbelt is een initiatief van de atletiekvereniging en de skeelervereniging uit Rijssen. De plannen voor De Koerbelt vormen een alternatief voor het Netwerkplan Sport. In deze toekomstvisie van de Sportraad Rijssen-Holten verhuizen alle sportclubs in Holten naar ’t Vletgoor. De Rijssense skeelervereniging wordt binnen het Netwerkplan Sport ook op deze locatie ondergebracht. Maar daar voelen de Rijssense skeeleraars niets voor. Ze bundelden hun krachten met de atletiekvereniging Rijssen, die al jaren pleit voor een betere accommodatie. Samen presenteerden de verenigingen deze maand een alternatief voor het Netwerkplan Sport. De verenigingen pleiten voor een uitbreiding van sportpark De Koerbelt, zodat ook de skeelervereniging daar een onderkomen krijgt. Uitbreiding is mogelijk door de kap van een stuk naastgelegen bos.

De politiek neemt het herinrichtingsplan van de verenigingen serieus. De ChristenUnie stelde voor een haalbaarheidsonderzoek over dit plan te beginnen en deze motie is nu door het college overgenomen. Ook de Sportraad Rijssen-Holten toont zich positief. Alhoewel er op dit moment nog een gemeentelijk onderzoek loopt naar de haalbaarheid van het Netwerkplan, voelt de Sportraad zich niet in haar kuif gepikt door de ondernemende Rijssense verenigingen. Voorzitter R. Vermaas: ‘De gemeente heeft veel onderzoek gedaan naar de accommodatiemogelijkheden in Rijssen, maar kon steeds geen plek vinden voor de skeelervereniging. Het alternatief van de verenigingen biedt misschien uitkomst.’ De voorzitter kan zich voorstellen waarom met name de skeelervereniging niet gecharmeerd is van het Netwerkplan. ‘De Rijssense skeelervereniging is veel groter dan de Holtense. Nu moeten al die Rijssenaren naar de andere kant van Holten om te sporten.’

Tegenstander van het haalbaarheidsonderzoek is GemeenteBelang. Dat stemde tegen een haalbaarheidsonderzoek omdat zij eerst het onderzoek naar het netwerkplan van de Sportraad wil afwachten. ‘Op zich is het geen slecht idee dat de verenigingen opperen’, stelt raadslid W.H. Veneklaas. ‘Maar nu banjereren ze zomaar door het het netwerkplan heen.’

De gemeente hoopt tegen het eind van het jaar meer inzicht te hebben in de haalbaarheid van de herinrichting.


Ga terug...