VSP-discussie krijgt onverwacht vervolg - Radio 350

VSP-discussie krijgt onverwacht vervolg

Geplaatst op: 06-12-2005 |


HOLTEN/RIJSSEN - Wethouder Wim Stegeman van Rijssen-Holten lijkt zichzelf in een lastig parket te hebben gebracht. Volgens VVD-fractieleider Jan Kevelam heeft Stegeman op 31 oktober in feite ingestemd met een rondweg om Holten. Stegeman bestrijdt dat. Raadsgriffier Van Eck moet nu een analyse van de raadsnotulen maken.

De urenlange discussie over het Holtense Verkeers Structuur Plan (VSP) in de raadsvergadering van 31 oktober krijgt een onverwacht vervolg. Volgens VVD-fractievoorzitter Kevelam heeft zowel de raad als wethouder Stegeman ingestemd met de aanleg van een rond- of randweg voor 2016.

De gemeenteraad aanvaardde die 31e oktober een wijzigingsvoorstel op de plannen van het college van Burgemeester en Wethouders. In dat wijzigingsvoorstel werd aangegeven dat er een ‘verkennende studie’ zou komen naar een noordelijke rondweg. Tegelijk zou Stegeman wel de mogelijkheid krijgen grondaankopen te doen voor het zogenoemde Zilverzandtracé, dat bij Kevelam en ook de SGP-fractie zwaar op de maag ligt.

Dit leek een aardig compromis voor Stegeman. Zeker toen er binnen de kortste keren een harde brief van gedeputeerde staten op de mat lag, waarin de plannen voor de noordelijke rondweg aan stukken werden geschoten.

Tot Kevelam vorige week in de raadsvergadering terugsloeg. Bij de vaststelling van de notulen van de bijeenkomst van 31 oktober herinnerde hij Stegeman aan een onderdeel in het wijzigingsvoorstel, dat hij samen met de SGP-fractie had ingediend. Daarin stond over het VSP: ‘Het doorgaand-/regionaal vracht- en personenverkeer wordt afgewikkeld via een rand- of rondweg buiten de woonkern (cursivering redactie), te realiseren vóór 1 januari 2016.’

In reactie daarop verklaarde Stegeman dat ‘woonkern’ wat hem betreft hetzelfde is als de ‘dorpskern’. Met andere woorden: hij zag er geen verplichting in een noordelijke, of zuidelijke rondweg aan te leggen.

Vervolgens verklaarde de wethouder dat hij bovendien in de raadsvergadering zo duidelijk afstand had genomen van dit onderdeel van het voorstel van VVD en SGP, dat het duidelijk moet zijn geweest dat hij op dat onderdeel niet zou instemmen.

Kevelam nam met deze uitleg geen genoegen. Volgens hem betekent ‘buiten de woonkern’ gewoon ten noorden van de spoorlijn. En dat Stegeman op dit onderdeel zijn afwijzing zou hebben laten blijken, dat bestreed de liberaal fel. ‘Bovendien’, zo stelde Kevelam, het maakt niet uit wat er in die raadsvergadering allemaal besproken is. Het eigenlijk besluit en de toelichting daarop zijn duidelijk. Daar gaat het om.’

De kemphanen kwamen er niet uit, reden waarom burgemeester Koelewijn zich genoodzaakt zag de vaststelling van de notulen van de vergadering waarin over het VSP was besloten, uit te stellen. Raadsgriffier Van Eck moet de notulen nu eerst analyseren om klaarheid in de zaak te brengen.


Ga terug...