Oproep aan jongeren om mee te denken - Radio 350

Oproep aan jongeren om mee te denken

Geplaatst op: 08-12-2005 |

De gemeente Rijssen-Holten organiseert op maandag 12 december vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis Rijssen een ronde-tafel gesprek met jongeren tussen 13 en 23 jaar. Besproken wordt of zij zin hebben mee te denken over de onderwerpen, hoe zij dat willen doen en welke rol zij in de voorbereiding en uitvoering van de besluiten kunnen krijgen.

Bij de gemeente wordt al enige tijd gezocht naar mogelijkheden om jongeren te betrekken bij de besluitvorming. In 2004 en 2005 hebben studenten hiernaar onderzoek gedaan. Uit dit onderzoek blijkt dat de gebruikelijke aanpak lang niet altijd aanslaat. Internet en mobiele telefoon bieden nieuwe mogelijkheden waar ook in dit verband gebruik van gemaakt kan worden. Om te weten te komen welke aanpak wél succes kan hebben wordt er op 12 december 2005 een zogenaamd ronde-tafel gesprek georganiseerd.

De avond begint met twee korte presentaties van Marije ten Berge en Maarten Kruimelaar, de studenten die de eerdere onderzoeken hebben verricht. Daarna wordt aan de hand van vragen en stellingen met elkaar gesproken over de vraag of en wanneer jongeren van Rijssen-Holten bij de gemeentelijke besluiten betrokken willen worden en op welke manier.

De avond is bedoeld voor alle jongeren van 13 tot 23 jaar. Via de middelbare scholen en instellingen die zich met de jeugd bezighouden ontvangen zij daarvoor een uitnodiging. De actieve jongeren waar eerder contact mee is geweest zijn rechtstreeks benaderd.

Collegeleden en leden van de raadscommissie maatschappelijke dienstverlening vertegenwoordigen het gemeentebestuur.

De avond begint om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Rijssen. De vergadering is openbaar en jongeren die zich op die avond melden voor deelname aan het gesprek zijn meer dan welkom.

Ga terug...