Gesprekken met Enkco - Radio 350

Gesprekken met Enkco

Geplaatst op: 08-12-2005 |

De directie van Enkco voert gesprekken met het gemeentebestuur en met Udema over het gebruik van panden waarin voorheen door Udema vlees werd verwerkt. Een deel van die productie voerde Udema al uit voor Enkco. Naar verwachting worden de gesprekken deze week afgerond.

Nu Udema deze ruimten niet langer gebruikt in verband met faillissement heeft Enkco het gemeentebestuur van Rijssen-Holten gevraagd om een deel van de ruimten aan haar voor twee jaar te verhuren. De gemeente is sinds kort eigenaresse van de panden van Udema. Het gemeentebestuur stelt zich met het oog op de werkgelegenheid voor oud-medewerkers van Udema in beginsel welwillend op en wil duidelijke afspraken maken over welk gedeelte Enkco dan precies wil gaan gebruiken en waarvoor. Enkco heeft niet alle gebouwen nodig.

Afspraken die daarbij gemaakt moeten worden betreffende de verantwoordelijkheid van de technische installaties (waaronder een ammoniakinstallatie) en het aanpassen van de milieuvergunning.
Vooruitlopend op deze resultaten voert de directie van Enkco gesprekken met medewerkers van Udema. De curator van Udema moet zijn toestemming nog geven.

In de toekomst wil de gemeente de gronden van Udema gaan gebruiken voor woningbouw. Om die reden wil de gemeente zekerheid dat de huur inderdaad over twee jaar beƫindigd wordt. Het terrein van Udema op De Kol in Holten is 4,2 ha. groot.

Zowel het gemeentebestuur als Enkco verwachten dat de onderlinge gesprekken, waarbij ook Udema is betrokken, worden deze week afgerond.

Ga terug...