Invoering van betaald storten lijkt nabij - Radio 350
Nu op Radio 350
14:00 - 18:00 uur
Radio 350 Sport
Playing
Straks
18:00 - 23:00 uur
350 Hits
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Invoering van betaald storten lijkt nabij

Geplaatst op: 10-12-2005 |


RIJSSEN - De invoering van betaald storten op de afvalbrengpunten in Holten en Rijssen is gisteravond een flinke stap dichterbij gekomen. De fracties van het CDA, ChristenUnie (CU) en GemeenteBelang (GB) steunen een dergelijk voorstel, dat door de PvdA wordt omschreven als ‘een stap in de goede richting’.


Een eerder dit jaar door CDA, CU en GB ingediend amendement vormde de basis van het voorstel van Burgemeester en Wethouders van Rijssen-Holten, dat gisteravond werd besproken in de raadscommissie Grondgebied.
Hierin wordt voorgesteld een eind te maken aan het gratis storten op beide gemeentewerven. Dit heeft de laatste jaren namelijk geleid tot een aanzienlijk toename van de hoeveelheid ingezameld afval in Rijssen-Holten, waarvan de herkomst niet altijd even duidelijk is. Door enkele politici wordt gesuggereerd dat sommige inwoners van de buurgemeenten Hellendoorn en Wierden, waar betaald storten al lang de praktijk is, er graag een ritje naar Rijssen voor over hebben om hun afval daar gratis kwijt te raken.
Verantwoordelijk wethouder J. Ligtenberg benadrukte dat de verwerking van die steeds groter wordende afvalberg wel moet worden betaald. ‘En dat moet linksom of rechtsom’, merkte hij, ofwel via het invoeren van betaald storten of een verhoging van de afvalstoffenheffing.
De fracties van de VVD en de SGP vinden dat er niets aan het huidige systeem moet worden veranderd en het afval ook in de toekomst gratis gestort moet kunnen worden op beide gemeentewerven. De PvdA gaat daarentegen juist uit van het principe de vervuiler betaalt en wil daarom een gedifferentieerd systeem, waarbij mensen betalen voor wat zij storten.
CDA, CU en GB vinden dat groenafval, papier, verpakkingsglas, oud ijzer, wit en bruingoed gratis gestort moeten kunnen worden, maar dat voor hout en puin een bedrag van 2,50 euro per halve kuub in rekening moet worden gebracht. Het storten van restafval tot een halve kuub moet eveneens gratis blijven, daarboven moet 5 euro per halve kuub worden betaald.
De drie partijen hebben in de raad twaalf van de 25 zetels. Op zich dus net geen raadsmeerderheid, maar met de steun van de PvdA (die op dit terrein nog een stuk verder wil gaan) zou het voorstel toch kunnen worden aangenomen. Overigens willen alle fracties duidelijkheid over de gevolgen voor het personeel op de gemeentewerven en antwoord op de vraag welke rol het kringloopbedrijf in deze discussie eventueel kan spelen.


Ga terug...