Nieuw bestuur Stichting Teripang - Radio 350

Nieuw bestuur Stichting Teripang

Geplaatst op: 16-12-2005 |

In de afgelopen periode heeft het Steunpunt Minderheden Overijssel een onderzoek gehouden naar de activiteiten binnen de Molukse gemeenschap in Rijssen. Uit dit onderzoek en informatieavonden blijkt dat er veel draagvlak is om de activiteiten van de gemeenschap nieuwe impulsen te geven. Ook is er in de afgelopen periode intensief overleg gevoerd tussen het nieuwe stichtingsbestuur en wethouder W.A.J. ter Schure en mevrouw F. Güven van de gemeente Rijssen-Holten.

Het nieuwe stichtingsbestuur van Teripang bestaat uit de volgende personen: voorzitter Mozes Ringringoeloe, vice-voorzitter Remon Masela, penningmeester Hans Beisser, secretaris Leonora Samar en adviseur Jesaja Rahajaan. De nieuwe bestuursleden hebben het vertrouwen van de Molukse gemeenschap en zijn capabel om de stichting nieuw leven in de blazen. De stichting heeft hiervoor een plan van aanpak gemaakt. Een van de speerpunten van dit plan is om door middel van een aantal commissies op maat activiteiten uit te voeren voor de gemeenschap. Om dit te bereiken worden commissies gevormd van ouderen, van jongeren en van vrouwen. De vrijwilligers die hierin zitting hebben dragen verantwoordelijkheid en voeren activititeiten uit. Hierdoor is het mogelijk dat de stichting nieuwe activiteiten aan haar gemeenschap kan aanbieden. De diverse activiteiten hebben betrekking op sport, ontspanning en recreatie. Ook is er aandacht voor thema- en voorlichtingsavonden.

Op donderdagavond 22 december 2005 nodigt de stichting via een open avond de gemeenschap uit om de plannen te bespreken. Iedereen vanuit de Molukse gemeenschap jong en oud is hierbij meer dan van harte welkom.

Ga terug...