Parallelweg wordt éénrichtingsverkeer - Radio 350

Parallelweg wordt éénrichtingsverkeer

Geplaatst op: 19-12-2005 |

HOLTEN - Op de parallelweg naast de Rijssenseweg wordt tussen de Kolweg en de rotonde Markeloseweg éénrichtingsverkeer ingesteld.


Op de kruising Kolweg met de parallelweg Rijssenseweg gebeurden in tien jaar tien ongelukken. In alle gevallen lag de oorzaak in het niet verlenen van voorrang aan het verkeer op de parallelweg. Veelal is het hierbij verkeer dat de parallelweg oversteekt dat het ongeval veroorzaakt. De gemeente Rijssen-Holten denkt dit probleem met de instelling van éénrichtingsverkeer te kunnen oplossen. Ook moet deze ingreep sluipverkeer tegengaan, dat na aanleg van het Zilverzandtracé vanuit Rijssen bij de Kolweg de parallelwegopdraait om het drukkere kruispunt Rijssenseweg-Markeloseweg te mijden. Door eenrichtingsverkeer in te voeren, verminderd volgens de gemeente het aantal voertuigen op de kruising Kolweg-Parallelweg. Bewoners en gebruikers van het betreffende gedeelte van de parallelweg zijn in principe akkoord. Wel hadden zij nog gevraagd om snelheidsbeperkende maatregelen. Omdat het verkeer op de weg beperkt blijft tot bestemmingsverkeer en de bus, heeft de gemeente dit afgewezen. De gemeente zet een digitaal snelheidsinformatiebord tijdelijk op dit weggedeelte.


Ga terug...