Geen MER nodig voor bedrijventerrein - Radio 350

Geen MER nodig voor bedrijventerrein

Geplaatst op: 19-12-2005 |


De gemeente Rijssen-Holten is niet verplicht een Milieu Effect Rapportage (MER) te maken voor het nieuw aan te leggen bedrijfsterrein Lokerbroek in Holten.

‘Maar dat wil niet zeggen dat we geen onderzoek gaan doen’, verzekert burgemeester Koelewijn. Er kunnen ‘getrapte’ gronden, zoals kwetsbare natuur, zijn die toch nopen tot een MER-onderzoek. ‘We hebben nog niet met alle partijen, zoals natuurorganisaties en economisch belanghebbenden, gesproken. Wel heeft er een voorlopige milieubeoordeling plaatstgevonden die binnenkort openbaar wordt. We hebben met de landbouworganisatie LTO om de tafel gezeten en ook met het waterschap hebben we goed overleg. Binnenkort leggen we de plannen voor aan de commissie grondgebied.’

Bron: TC Tubantia

Ga terug...