Provincie positief over financiën gemeente - Radio 350

Provincie positief over financiën gemeente

Geplaatst op: 20-12-2005 |

Jaarrekening 2004 en begroting 2006 op orde

In een brief aan de gemeenteraad stelt de provincie Overijssel met genoegen vast dat de begroting 2006, inclusief de besteding van de ontvangen middelen uit de verkoop van de Wavin-aandelen in evenwicht is. Daarnaast vertonen de meerjarenramingen een sluitend resultaat. De provincie ziet geen redenen voor het instellen van preventief toezicht op de begroting 2006.

Wethouder W. ter Schure: “Ik ben trots op de ambtenaren en zie vol vertrouwen de toekomst tegemoet. Net als de provincie gaan wij er als gemeente van uit, dat de taakstellende ombuigingsmaatregelen waartoe is besloten en deel uitmaken van het gepresenteerde meerjarig begrotingsbeeld daadwerkelijk wordt geëffectueerd”.

Ga terug...