Politieke spanning om notulen - Radio 350

Politieke spanning om notulen

Geplaatst op: 24-12-2005 |


RIJSSEN.


Een politieke storm in een glas water met een debat, waarin de emoties soms hoog opliepen en een handjevol schorsingen nodig bleek om de gemoederen weer enigszins tot bedaren te brengen. De aanleiding: de vaststelling van de notulen van de raadsvergadering van 31 oktober.
De raad had griffier A. van Eck gevraagd te onderzoeken hoe die notulen moesten worden geïntepreteerd.
Het ging daarbij om de definitie van het begrip ‘kern Holten’, zoals dat in een amendement van VVD, SGP en ChristenUnie werd gebruikt.
‘Met het aannemen van dat amendement heeft de raad uitgesproken dat het doorgaande verkeer na 1 januari 2016 moet worden afgewikkeld via een rand- of rondweg buiten de woonkern. De raad heeft hierbij bewust bedoeld ten noorden van het spoor of ten zuiden van de kernbebouwing. Een eventuele aanleg van bijvoorbeeld een verlengde Waagweg zal dan ook niet aan de strekking van het amendement beantwoorden’, concludeerde Van Eck.
Voor wethouder W. Stegeman was dat in eerste instantie ‘onaanvaardbaar’, omdat hiermee in zijn ogen een blokkade werd opgeworpen voor de eventuele aanleg van een verlengde Waagweg, waarschijnlijk noodzakelijk om de Stationsstraat te ontlasten als het Zilverzandtracé is aangelegd. VVD-fractieleider J. Kevelam gaf aan er geen enkel probleem mee te hebben als de verlengde Waagweg tijdelijk (tot 2016) ook wordt gebruikt voor de afvoer van het doorgaande verkeer. Een poging van burgemeester B. Koelewijn een toelichting van die strekking aan de notulen toegevoegd te krijgen werd door de raad geblokkeerd.

bron: TC Tubantia

Ga terug...