Glasvezelnetwerk via drukriool in buitengebied Rijssen-Holten - Radio 350

Glasvezelnetwerk via drukriool in buitengebied Rijssen-Holten

Geplaatst op: 18-07-2013 |

De gemeente Rijssen-Holten heeft middels informatieavonden gepeild of er belangstelling bestaat voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied van de gemeente.

Om een start te kunnen maken voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied van de gemeente, ligt het voor de hand dit in fasen te realiseren. De eerste projecten kunnen als een pilot worden beschouwd. Voor de uitvoering van een pilot is gekozen voor een cluster van 50 tot 60 woningen die via het drukriool kunnen worden aangesloten.

De gebieden die in aanmerking komen voor een pilot zijn de Borkeld (niet de zomerhuisjes) en de Ligtenberg in Rijssen-Holten, omdat een hoofdglasvezelverbinding in de nabijheid van deze clusters beschikbaar is. De provider zal tot aanleg van het netwerk overgaan indien 60% van de woning bereid is een aansluiting of abonnement te nemen, dit wordt grotendeels bepaald door het financiƫle plaatje.

De gemiddelde aansluitkosten per aansluiting worden geschat op 2.000 euro per aansluiting, waarbij de kosten als volgt worden verdeeld: provider 1.000 euro, provinciale subsidie 500 euro, en een eigen bijdrage van 500 euro. Door gebruik te maken van het drukriool wordt 1000 euro per aansluiting bespaard, ten opzichte van de traditionele wijze van aanleg.

Ga terug...