Milieuclubs tegen industrie in Lokerbroek - Radio 350

Milieuclubs tegen industrie in Lokerbroek

Geplaatst op: 27-12-2005 |


HOLTEN/ZWOLLE - De aanleg van een industrieterrein in het buitengebied van Holten is onaanvaardbaar voor Natuur en Milieu Overijssel (NMO). NMO vindt de natuur op het Lokerbroek te kwetsbaar. Ook de Milieuraad Rijssen-Holten en het IVN Rijssen-Enter zijn tegen de plannen.


‘De waterhuishouding in het kwelwatergebied is té belangrijk’, aldus Niels Bronsgeest van NMO. De organisatie heeft met wethouder Stegeman van Rijssen-Holten gesproken over de plannen. ‘Maar het lijkt er op dat de gemeente niet erg gevoelig is voor onze argumenten.’
Het Lokerbroek is van oudsher een laaggelegen kwelwatergebied. Voor de late Middeleeuwen bestonden de ‘broek’-gebieden als Lokerbroek en Holterbroek vrijwel zeker uit ‘uitgestrekte moerassen waar immense hoeveelheden water stagneerden’, zo schrijft de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek. ‘Vooral in de ondergrond was er een sterke waterdruk vanuit onder andere de Sallandse Heuvelrug’, meldt de Rijksdienst. ‘Dat geeft heel goed de problematiek op het Lokerbroek weer. Ook het waterschap is niet gelukkig met de keuze voor het Lokerbroek’, zegt Bronsgeest. Het gaat om de veerkracht van de waterhuishouding, verduidelijkt hij.
De natuurorganisaties willen graag dat de gemeente nog eens gaat onderzoeken wat er te winnen is met revitalisering van de bestaande gebieden. ‘Zo’n 85 hectare bedrijfsterrein is voor een relatief kleine gemeente een gigantische claim. Volledig buiten proporties. Ik kan me voorstellen dat buurgemeenten zich daar druk om maken.’
De plannen voor een industrieterrein passen ook niet in het Streekplan van de provincie, vindt NMO. ‘Alles moet in proportie zijn. Met het Lokerbroek is dat niet het geval’
De groenstrook van 500 meter tussen Lokerbroek en Vletgaarsmaten verandert daar niets aan, aldus de milieuclub. ‘Als er al ergens gebouwd moet worden, dan in ieder geval niet op het Lokerbroek. Dan is het in westelijke richting uitbreiden van Vletgaarsmaten eerder aan de orde’, zegt Bronsgeest. ‘Maar vooralsnog gaan wij daar helemaal niet vanuit. Elke gemeente wil graag uitbreiden. Maar de vraag is of we met zijn allen de groene ruimte zomaar willen opsouperen.’
Rijssen-Holten heeft volgens NMO een dermate groot potentieel aan bedrijventerreinen dat uitbreiden voorlopig helemaal niet aan de orde is.


Ga terug...