Verkiezing vrijwilliger van het jaar 2005 - Radio 350
Nu op Radio 350
14:00 - 16:00 uur
Opgewekt!
Playing
Straks
16:00 - 18:00 uur
De Middagmix
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Verkiezing vrijwilliger van het jaar 2005

Geplaatst op: 27-12-2005 |

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op maandagavond 2 januari 2006 worden de vrijwilligers van het jaar 2005 bekend gemaakt. Ruim 200 vrijwilligersorganisaties zijn aangeschreven. Daarnaast kon via de website van de gemeente online een nominatieformulier ingevuld worden, ook hiervan is gebruik gemaakt. In beide kernen stonden bovendien op diverse plekken bussen met nominatieformulieren.

Door diverse organisaties, maar ook door mensen op persoonlijke titel zijn veel nominaties ingediend. De jury heeft (opnieuw) geconstateerd dat er veel inwoners van Rijssen-Holten zijn die zich bijzonder verdienstelijk maken als vrijwilliger. Uit alle inzendingen heeft de jury per kern 3 vrijwilligers genomineerd.

Voor de kern Holten zijn dat (in willekeurige volgorde):
• Mevrouw J.C. (Hanneke) van der Spek, Kolweg 39, Holten
• De heer A.G. (Gerrit) Vorkink, H.J. Wansinkstraat 19, Holten
• Mevrouw P.E.B. (Elly) Aanstoot, Larenseweg 74, Holten


Voor de kern Rijssen zijn de volgende personen door de jury genomineerd (ook in willekeurige volgorde):
• De heer G. (Geurt) Leppink, Watermolen 59-208, Rijssen
• Mevrouw J.M. van de Groep-Pelgrum, Dennenlaan 97, Rijssen
• Mevrouw G. (Dina) Brinckman-Mensink, De Hofstee 55, Rijssen


Daarnaast zijn er diverse nominaties ontvangen voor de aanmoedigingsprijs voor de jeugdige vrijwilliger. Uit de voordrachten heeft de jury de volgende jeugdige vrijwilligers genomineerd (ook in willekeurige volgorde):
• Minerva Ishak, Rembrandt van Rijnstraat 27, Rijssen
• Jan Pongers, Hogepad 32a, Rijssen
• groep bestaande uit:
o Erik Beldman, Graaf Ottostraat 35, Rijssen
o Sandra Olde Reuver of Briel, Beatrixstraat 23, Rijssen
o Willeke Plas, Vennekesgaarden 61, Rijssen.

Alle 11 genomineerden zijn uitgenodigd voor de nieuwjaarsbijeenkomst op 2 januari 2006.


Omschrijving vrijwilligerswerk
Korte omschrijving van het vrijwilligerswerk waarvoor de mensen genomineerd zijn:

Kern Holten:

Mevrouw J.C. van der Spek
• initiator/oprichtster G-afdeling atletiekver. Holten (nu al 10 jaar hiermee bezig);
• zij verzorgt de wekelijkse training van de verstandelijk gehandicapte sporters, samen met een 10-tal begeleiders;
• vanaf 1988 is zij actief als jurylid in de regio Twente tijdens divers baanwedstrijden;
• gedurende 5 jaar jeugdtrainsters AV Holten;
• gedurende 8 jaar actief in bestuur Stichting Triathlon Holten;
• gedurende 12,5 jaar vrijwilligster voor Unicef;
• gedurende 8 jaar motorisch remedial teacher voor kleuters op basisschool ‘De Regenboog’.

De heer A.G. Vorkink
• vanaf 1974 enthousiast lid van supportersvereniging HMV en vanaf 19997 hiervan voorzitter,
• organiseert al heel veel jaren allerlei geldopbrengende acties voor HMV;
• runt al gedurende diverse jaren, samen met anderen, de kringloopwinkel;
• zorgt voor inzameling van goederen voor de kringloopwinkel;
• is bestuurslid van de stichting ‘samen verder’, dat is een organisatie voor reïntegratie van mensen die een herseninfarct hebben gehad;
• is diaken geweest in de N.H. Gemeente;
• is lid van het Holtens Mannenkoor.

Mevrouw P.E.B. Aanstoot
• verricht al bijna 15 jaar vrijwilligerswerk bij St. Zozijn, dagactiviteitencentrum voor verstandelijk gehandicapten. Het betreft:
o Begeleider bij dagelijkse activiteiten, aandacht geven waar nodig. Staat altijd klaar.
o Besteedt 2 dagdelen per week, wanneer nodig altijd bereid het vrijwilligerswerk te verrichten. Daarnaast ook het nodige thuiswerk nog voor deze doelgroep.
• Ook als vrijwilligster actief t.b.v. de speelgoedbeurs Holten via peuterspeelzaal;
• Ook actief als vrijwilligster voor de hockeyclub Holten.


Kern Rijssen:

Mevrouw J.M. van de Groep-Pelgrum
• ruim 15 jaar actief lid van PCOB, waarvan 9 jaar bestuurslid. Nu nog steeds lid activiteitencommissie;
• al 25 jaar wijkdame van Gereformeerde Kerk. Bezoekt zieken, jarigen en jubilarissen etc;
• a meer dan 20 jaar secretaresse vrouwen contactgroep van de Gereformeerde Kerk;
• zeer actief als ‘noaber’ in haar buurt. Helpt buurtbewoners met allerlei klusjes zoals boodschappen doen, oud papier inzamelen;
• vele jaren samen met haar man actief geweest voor het Ned. Bijbel Genootschap (o.a. leden werven);
• cijfert zichzelf weg en is de medemens altijd tot steun.

De heer G. Leppink
• ruim 10 jaar lang secr. en voorzitter scheidsrechtersver. Almelo;
• ruim 12 jaar 2e voorzitter KNVB afd. Twente;
• 4 jaar voorzitter gymver. DOS;
• mede-oprichter St. Sportpromoting Rijssen;
• 6 jaar voorzitter Atletiekver. Rijssen;
• 3 jaar voorzitter Sportraad Rijssen-Holten;
• vele andere ‘vrijwilligerswerkzaamheden’, met name bestuursfuncties;
• al gerdurende 35 jaar op diverse fronten (waaronder de bovenstaande activiteiten) als vrijwilliger actief. Hij is een sporter die niet alleen ‘consumeert’, maar daarnaast nooit bestuurlijke verantwoordelijkheden uit de weg gaat.

Mevrouw G. Brinckman-Mensink
• van ´81 tot ´86 best.lid en vrijwilliger bij de Nederlandse Invalidenbond Rijssen;
• sinds 1986 actief binnen de Unie van Vrijwilligers afd. Rijssen;
• 12 jaar als voorzitter;
• ca. 8 uur per week als leider en ca. 4-6 uur per week aan regelwerk;
• van grote betekenis voor de Rijssense ouderen.


Genomineerde jeugdige vrijwilligers voor de aanmoedigingsprijs

Jan Pongers
• 4 tot 5 jaar vrijwilliger bij Stichting paardrijden gehandicapten ’t Zoekerveld. Verzorgt de paarden en begeleid gehandicapten bij het rijden. Is hiermee soms zo druk, dat hij zich geen tijd gunt om thuis te eten.

Minerva Ishak
• vrijwilligerswerk in verzorgingshuis Eltheto elke zondag van 14.30 uur tot 20.30 uur al gedurende 1 jaar en 3 maanden. Zorgt voor:
o organiseren fancy fair;
o rondbrengen maaltijden;
o wandelen met ouderen;
o ouderen helpen met hun dagelijks werk;
o verantwoordelijk voor ‘meerzorg’ sinds sept.’04.

Sandra Olde Reuver of Briel & Willeke Plas & Erik Beldman
• al ruim 7 jaar elke week verzorgen van het zwemuurtje voor verstandelijk gehandicapten van de zwemvereniging voor verstandelijk gehandicapten. Zij zorgen voor de coördinatie hiervan, de ‘koppeling’ van gehandicapte aan een vrijwilliger. Elke woensdagavond van 18.00 tot 19.00 uur zijn ze aanwezig. Met hun inzet en aanpak slagen de zwemmers erin een diploma of certificaat te halen;
• daarnaast actief bij div. andere activiteiten van de Zwemvereniging, zoals Sinterklaas, ‘eindfeest’.

Ga terug...