Stichting mag toch Oosterhof verbouwen - Radio 350

Stichting mag toch Oosterhof verbouwen

Geplaatst op: 28-12-2005 |


RIJSSEN - Hoewel zowel de Rijksdienst voor de Monumentenzorg als Het Oversticht tegen de verbouwing van Havezate De Oosterhof zijn, verlenen B en W van Rijssen-Holten toch een bouwvergunning. De Stichting Oosterhof kan daarmee de muur tussen de twee zalen slopen.

Omdat de Kring Werkgevers Rijssen (KWR) ruimte te kort komt in de zaal en van plan is de activiteiten uit te breiden, heeft zij een aanvraag ingediend om een doorbraak tussen twee zalen in de ruimte van de KWR te mogen maken. Ook wordt het toilet aangepast.

Zowel de Rijksdienst voor de Monumentenzorg als de welstand (en monumenten-)commissie Het Oversticht zijn tegen de verbouwing. De havezate is een rijksmonument de Rijksdienst voor Monumentenzorg moet dan een advies uitbrengen. De dienst heeft een negatief advies uitgebracht, omdat zij de doorbraak als ernstige visuele en materiële aantasting van de waardevolle vorm beschouwt. De werkzaamheden bij de toiletten betreft geen monumentale muren en is dus voor Monumentenzorg wel aanvaardbaar.

Het Oversticht vindt dat een doorbraak de monumentale waarden van de bouwmuur en de schouw aantast. Ook Het Oversticht vindt de wijziging in de toiletgroep geen probleem.

Ondanks deze negatieve adviezen, verlenen Burgemeester en Wethouders toch de gevraagde bouwvergunning. ‘Ik heb begrepen dat de Rijksdienst voor Monumentenzorg in dit soort gevallen altijd negatief adviseert, omdat zij liever ziet dat dit soort gebouwen in de oorspronkelijke staat behouden blijft. Een gemeente mag daar, goed beargumenteerd, vanaf wijken’, vertelt burgemeester B. Koelewijn.

De argumentatie van de gemeente richt zich op drie punten. Als eerste voert het college aan dat de KWR een tekort aan ruimte heeft, terwijl zij haar activiteiten wil uitbreiden. Ook gaat de KWR over van een sociëteitsclub naar belangenvereniging.

Daar komt bij dat het college heeft besloten de havezate als trouwlocatie aan te wijzen. Een verbinding tussen de beide zalen en de wijziging van de inrichting daarvan is volgens de gemeente noodzakelijk voor het meest doelmatige gebruik als trouwlocatie.

Tenslotte voert de gemeente aan dat de sloopwerkzaamheden al zijn uitgevoerd. De doorbraak is al gemaakt. Door voorwaarden te stellen aan de verbouwing, wil de gemeente bewerkstelligen dat de zichtbaarheid van de doorbraak behouden blijft en de schouwkap zoveel mogelijk in originele staat wordt hersteld.

‘Dat is allemaal in goed overleg gegaan. In de doorbraak is een glazen plaat gemaakt’, legt Koelewijn uit.


Ga terug...